Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia starokatolicka WT-S2-Twyz-TS2
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Zakres tematów:

Tematy wykładów z teologii starokatolickiej

1.Podstawowe orzeczenie trynitarne

1.1.Wprowadzenie

1.2.Podstawy biblijne i teologiczne Trójcy Świętej

1.3.Herezje antytrynitarne

1.4.Istnienie Ojca Niebieskiego

1.5.Przymioty Boga Ojca

1.6.Podsumowanie

2.Podstawowe orzeczenie chrystologiczne

2.1.Wprowadzenie

2.2.Nauka o Chrystusie w orzeczeniach soborów powszechnych

2.3.Postać Zbawiciela

2.4.Nieprzemijające zasługi Syna Bożego dla ludzkości

2.5.Podsumowanie

3.Podstawowe orzeczenie pneumatologiczne

3.1.Wprowadzenie

3.2.Duch Święty jako Osoba Boska

3.3.Problem Filioque według teologii starokatolickiej

3.4.Formy oddziaływania Ducha Świętego

3.5.Podsumowanie

4.Mariologia starokatolicka

4.1.Wprowadzenie

4.2.Dzieje doktryny mariologicznej

4.3.Historia kultu maryjnego

4.4.Nauczanie soborów powszechnych o Maryi, Matce Boże

4.5.Stanowisko Kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej wobec dogmatów i świąt maryjnych

4.6.Podsumowanie

5.Nauka o usprawiedliwieniu i uświęceniu

5.1.Wprowadzenie

5.2.Dzieje sporu o spełnienie zbawienia

5.3.Stanowisko starokatolickie wobec usprawiedliwienia i uświęcenia

5.4.Podsumowanie

6.Nauka o rzeczach ostatecznych

6.1.Wiadomosci ogólne o eschatologii

6.2.Eschatologia indywidualna

6.3.Eschatologia zbiorowa

6.4.Podsumowanie

7.Sakramentologia starokatolicka

7.1.Definicja sakramentu

7.2.Liczba sakramentów

7.3.Podział sakramentów

7.4.Pismo Święte i nauka starokatolicka o sakramentach

7.5.Teologiczne rozumienie sakramentów

7.6.Problem ustanowienia poszczególnych sakramentów

7.7.Cele sakramentów

7.8.Forma i materia poszczególnych sakramentów według teologii starokatolickiej

7.9.Sakrament chrztu

7.10.Sakrament bierzmowania

7.11.Sakrament Eucharystii

7.12.Sakrament pokuty

7.13.Sakrament namaszczenia chorych

7.14.Sakrament kapłaństwa

7.15.Sakrament małżeństwa

7.16.Sakramentalia

8.Starokatolicka koncepcja Kościoła

8.1.Wprowadzenie

8.2.Pojęcie Kościoła i eklezjologii

8.3.Istota Kościoła

8.4.Cechy Kościoła

8.6.Podsumowanie

9.Dązenia ekumeniczne starokatolicyzmu

9.1.Wprowadzenie

9.2.Różne sposoby pojmowania ekumenii

9.3.Stosunek Kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej do innych Kościołów starokatolickich

9.4.Podsumowanie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:45 - 11:30, sala 103
Borys Przedpełski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)