Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do teologii starokatolickiej WT-S1-Ts-WTS2
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Zakres tematów:

Tematy wykładów:

1.Podstawowe orzeczenie trynitarne

1.1.Wprowadzenie

1.2.Podstawy biblijne i teologiczne Trójcy Świętej

1.3.Herezje antytrynitarne

1.4.Istnienie Ojca Niebieskiego

1.5.Przymioty Boga Ojca

1.6.Podsumowanie

2.Podstawowe orzeczenie chrystologiczne

2.1.Wprowadzenie

2.2.Nauka o Chrystusie w orzeczeniach soborów powszechnych

2.3.Postać Zbawiciela

2.4.Nieprzemijające zasługi Syna Bożego dla ludzkości

2.5.Podsumowanie

3.Podstawowe orzeczenie chrystologiczne

3.1.Wprowadzenie

3.2.Duch Święty jako Osoba Boska

3.3.Problem Filioque według teologii starokatolickiej

3.4.Formy odziaływania Ducha Świętego na wierzących

3.5.Podsumowanie

4.Mariologia starokatolicka

4.1.Wprowadzenie

4.2.Dzieje doktryny mariologicznej

4.3.Historia kultu maryjnego

4.4.Nauczanie soborów powszechnych o Maryi, Matce Bożej

4.5.Stanowisko Kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej wobec dogmatów i świąt maryjnych

4.6.Podsumowanie

5.Nauka o usprawiedliwieniu i uświęceniu

5.1.Wprowadzenie

5.2.Dzieje sporu o spełnienie zbawienia

5.3.Stanowisko starokatolickie wobec usprawiedliwienia i uświęcenia

5.4.Podsumowanie

6.Nauka o rzeczach ostatecznych

6.1.Wiadomosci ogólne o eschatologii

6.2.Eschatologia indywidualna

6.3.Eschatologia zbiorowa

6.4.Podsumowanie

7.Sakramentologia starokatolicka

7.1.Definicja sakramentu

7.2.Liczba sakramentów

7.3.Podział sakramentów

7.4.Pismo Święte i nauka starokatolicka o sakramentach

7.5.Teologiczne rozumienie sakramentów

7.6.Problem ustanowienia poszczególnych sakramentów

7.7.Cele sakramentów

7.8.Forma i materia poszczególnych sakramentów

7.9.Sakrament chrztu

7.10.Sakrament bierzmowania

7.11.Sakrament Eucharystii

7.12.Sakrament pokuty

7.13.Sakrament namaszczenia chorych

7.14.Sakrament kapłaństwa

7.15.Sakrament małżeństwa

7.16.Sakramentalia

8.Starokatolicka koncepcja Kościoła

8.1.Wprowadzenie

8.2.Pojecie Kościoła i eklezjologii

8.3.Pochodzenie Kościoła

8.4.Istota Kościoła

6.5.Cechy Kościoła

8.6.Podsumowanie

9.Dążenia ekumeniczne starokatolików

9.1.Wprowadzenie

9.2.Różne sposoby pojmowania ekumenizmu

9.3.Stosunek Kościołów starokatolickich Unii Utrechckiej do innych Kościołów chrześcijańskich

9.4.Podsumowanie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:45 - 11:30, sala 103
Borys Przedpełski 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)