Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do Nowego Testamentu WT-S1-Ts-WNT2
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Zakres tematów:

Tematy z przedmiotu Wstęp do Nowego Testamentu:

1.Dzieje Wstępu do Nowego Testamentu

1.1.Wkład ojców Kościoła, pisarzy kościelnych i biblistów nowożytnych do badań nad księgami Nowego Przymierza.

2.Wiadomości wstępne o Nowym Testamencie

2.1.Nazwy, liczba, podział, treść, autorstwo i czas powstania ksiąg nowotestamentowych

2.2.Układ tekstu ksiąg Drugiego Testamentu

2.3.Znaczenie Nowego Testamentu dla chrześcijan

3.Natchnienie ksiąg Nowego Testamentu

3.1.Pojęcie natchnienia biblijnego

3.2.Księgi Nowego Testamentu o natchnieniu biblijnym

3.3.Nauka starego Kościoła pierwszego tysiąclecia o natchnieniu ksiąg nowotestamentowych

3.4.Teologowie średniowieczni i nowożytni o natchnieniu Nowego Testamentu, 3.5.Sobory generalne Kościoła zachodniego i Kościoła rzymskokatolickiego o natchnieniu Nowego Testamentu

4.Kanon Nowego Testamentu

4.1.Definicja kanonu biblijnego,

4.2.pojęcie i kryteria kanoniczności ksiąg nowotestamentowych

4.3.Dzieje formowania się kanonu Nowego Testamentu,

4.4.Kanon Nowego Testamentu w różnych Kościołach chrześcijańskich.

5.Apokryfy Nowego Testamentu

5.1.Pojęcie apokryfu

5.2.Kryteria decydujące o zaliczeniu określonych pism do apokryfów

5.3.Podział i charakterystyka pism apokryficznych Nowego Testamentu

5.4.Agrafa.

6.Najstarsze rękopisy Nowego Testamentu

6.1.Papirusy

6.2.Kodeksy majuskułowe (uncjalne)

6.3.Kodeksy minuskułowe

6.4.Lekcjonarze

7.Przekłady Nowego Testamentu

7.1.Metody tłumaczenia Pisma Świętego

7.2.Starożytne, średniowieczne i nowożytne przekłady obce Nowego Testamentu

7.3.Dawne i współczesne tłumaczenia polskie Nowego Testamentu.

8.Figury retoryczne w Drugim Testamencie

8.1.Porównanie

8.2.Metafora

8.3.Przypowieść

8.4.Alegoria

8.5.Wizja

8.6.Antyteza

8.7.Epigramat

8.8.Metonimia

8.9.Synekdocha

8.10.Pytanie retoryczne,

8.11.Ironia,

8.12.Klimaks

8.13.Zagadka

8.14.Apodioksis

9.Archeologia biblijna Nowego Testamentu

9.1.Pojecie i przedmiot archeologii biblijnej

9.2.Najważniejsze odkrycia archeologiczne w krajach biblijnych dotyczące Nowego Testamentu

9.3.Znaczenie archeologii biblijnej dla lepszego zrozumienia faktów i wydarzeń zawartych w księgach nowotestamentowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:10 - 8:55, sala 106
Borys Przedpełski 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)