Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia duchowości WT-S1-Ts-TDuc4
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim z przedmiotu Teologia duchowości dla studentów II roku teologii starokatolickiej na zaliczenie obowiązuje wykonanie cyklu czterech ćwiczeń przez udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przeczytane na zajęciach teksty źródłowe.

Zakres tematów:

Teksty źródłowe realizowane na ćwiczeniach z teologii duchowości:

1.Orygenes (185-254), Żar duszy, w: O zasadach, Kraków 1996, s. 190-192; Orygenes, Wyjątkowość mistyczna Pieśni nad Pieśniami, w: Komentarz do Pieśni nad Pieśniami, Kraków 1994, s. 27-29; Orygenes, duchowe piękno Kościoła, tamże, s. 172-173; Zmysły duchowe, wL Urs von Balthasar, Duch i ogień. Wybór tekstów Orygenesa i wprowadzenie, Kraków 1995, s. 221-222, Tamże, s. 233, Tamże, s. 237, Tamże, s. 250-251, s. 255. Podane fragmenty pochodzą z książki ks. Mariana Zawady pt. Antologia mistyczna, Kraków 2004, s. 27-39.

2.Ewagriusz z Pontu (345-399), O poznaniu ,w: Pisma ascetyczne , t. 1, Kraków 1998, s. 244; O modlitwie w: Pisma..., s. 252, Tamze, s. 254, Tamże, s. 255, Tamże, s. 256, Tamże, s. 258, Tamże, s. 267, Tamże, s. 277, Tamże, s. 252; Trzy rozdziały o modlitwie, w: Pisma..., s. 282, Tamże, s. 289, Napomnienie dla dziewicy, w: Pisma..., s. 306, Tamże, s. 304, Tamze, s. 378-379, Tamże, s. 388-390, Tamze, s. 392-393, Tamże, s. 398-399; O wadach, które przeciwne są cnotom, w: Pisma..., s. 411, Tamże, s. 206,Tamże, s. 216; List 6, w: Pisma..., s. 121, Tamże, s. 127-128, Tamze, s. 190. Podane fragmenty pochodzą z książki ks. Mariana Zawady pt. Antologia mistyczna, Kraków 20003, s. 41-48.

3.Grzegorz z Nyssy (335-394), Człowiek jako nieskończone pragnienie, w: Omelie, sul cantico dei cantici, Roma 1996. Przekład M. Zawada, s. 47-49; Błogosławieni czystego serca, w: O błogosławieństwach. Homilia 6, w: A. Bober, Antologia patrystyczna, Kraków 1965, s. 128-134; Podane fragmenty pochodzą z książki ks. Mariana Zawady pt. Antologia mistyczna, Kraków 2004, s. 73-83.

4.Pseudo-Dionizy Areopagita (V-VI w.), Boska ciemność, w: Pisma teologiczne, t. I, Kraków 1997, s. 163-165; O uwielbieniu przyczyny wszystkiego, Tamże, s. 163; O hierarchii niebiańskiej, w: Pisma..., t.II, s. 59-61, Tamże, s. 67-68, Tamże, s. 170; Tajemnica Syna Bożego, w: PIsma..., t. I, s. 67-68; Miłość Boga, Tamże, s. 90-91. Podane fragmenty pochodzą z książki ks. Mariana Zawady pt. Antologia mistyczna, Kraków 2003, s. 60-71.

5.Augustyn z Hippony (354-430), Tęsknota za Bogiem, w: Wyznania, Kraków 1995, s. 23; Bóg objawia się przez rzeczy widzialne, Objaśnienia Psalmu 41, w: Objaśnienia psalmów, Warszawa 1986, s. 126-129; Dusza obrazem Boga, w: O trójcy Świętej, Kraków 1996, s. 435-438; Tamże, s. 442-443; Pożegnanie z matką, w: Wyznania, s. 201-204; Podane fragmenty pochodzą z książki ks. Mariana Zawady pt. Antologia mistyczna, Kraków 2004, s. 50-59.

6.Grzegorz Wielki (540-604), O Kościele i synagodze, w: Homilie na Ewangelie, Warszawa 1998, s. 186-187; O różnicy smaków cielesnych i duchowych, Tamże, s. 342-343; Figury Wniebowstąpienia, Tamże, s. 256-257; Mistyczna kontemplacja Najwyższego Boga, w: Homilie o Księdze Ezechiela, za: Liturgia godzin Zakonu Karmelitów Bosych, Kraków 1999, s. 90-91; Podanefragmenty pochodzą z książki ks. Mariana Zawady pt. Antologia mistyczna, Kraków 2004, s. 84-93.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:00, sala 103
Borys Przedpełski 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)