Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
Administracja (1)
Doktorat w trybie eksternistycznym
Pedagogika (4)
Pedagogika
Pedagogika
Pedagogika (1)
Pedagogika (2)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2)
Studia podyplomowe (3)
Szkoła doktorska ChAT - interdyscyplinarna
Teologia (5)
Teologia
Teologia (4)
Teologia (2)
Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)