Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne problemy pedagogiki religii i kultury WNS-S2-P-WPPRK4
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2021L - 2021L)
4
(2022L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)