Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski [SJO-S1-PT-JR3] Semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język rosyjski [SJO-S1-PT-JR3]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:20 - 12:50
sala 006
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 7
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Oksana Velyka
Literatura:

Л.Г.Беликова, Т.А.Шутова, И .Н.Ерофеева. Русский язык: первые шаги. Часть 3. МИРС 2011.

Е.Р.Ласкарёва. "Чистая грамматика". Златоуст, 2008.

А.Родимкина, Н.Ландсман. "Россия: день сегодняшний". Златоуст, 2015

Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: Выпуск 1. Грамматика и лексика. Выпуск 2. Чтение. Выпуск 3. Письмо. Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, «Златоуст» Санкт-Петербург, 2009

А. Саркисян, Л. Матевосян, Н. Мартирян . Русский для студентов-теологов. LAP LAMBERT Academic Publishing 2012

J.Jarosz, A.Kiciak Język Rosyjski dla studentów pedagogiki i psychologii.Lublin 2001

Zakres tematów:

Tematyka kursu:

1. Praca i i rynek pracy.

2. Styl życia.

3. Problemy współczesnego świata.

4. Internet i sieci społeczne. Technologii komputerowe w naszym życiu.

5. Człowiek a kultura.

6. Kultura gastronomiczna Rosji i Polski.

Materiał gramatyczny:

1. Czasowniki z partykułą: –ся/-сь

2. Czasowniki ruchu .

3. Czasowniki dokonane i niedokonane.

4. Odmiana rzeczowników.

5. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

6.Imiesłowy

7.Odmiana liczebników.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące: ćwiczenia (klasyczne i symulacyjne); zadania interakcyjne, praca indywidualna i grupowa;

Dyskusja - zwykła, zwykła moderowana, efektywna (okrągłego stołu).

Metody twórczego myślenia np. „burza mózgów„.

Metody eksponujące: film, tekst, multimedia.

praca z tekstem, prezentacje multimedialne, konwersacje

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

1 punkt-30 godzin kontaktowych

0,5- praca własna studenta

0,5- test końcowy

Semestr kończy się Zaliczeniem na ocenę. Warunkiem dopuszczenia do testu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Na ocenę końcową składa się:

20% - obecność na zajęciach

20% - przygotowanie do zajęć i aktywność

20% - zaliczenie sprawdzianów pisemnych

40% - pisemny test końcowy

Ocena końcowa stanowi średnią ocenę ocen cząstkowych. Skala ocen:

5 - 90-100%

4,5- 83-89%

4 - 74-82%

3,5- 68-73%

3 - 60-67%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)