Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język rosyjski - kurs certyfikowany B2 [SJO-JRKC-Z] Semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język rosyjski - kurs certyfikowany B2 [SJO-JRKC-Z]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 14:00 - 15:30
sala 006
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Oksana Velyka
Literatura:

А.Родимкина, Н. Ландсман. Россия: день сегодняшний. Златоуст, 2005

А.Родимкина, Н. Ландсман. Россия день за днем.Златоуст, 2009.

Е.Р.Ласкарева. Чистая грамматика. Златоуст, 2008.

Słowniki:

Wielki słownik polsko-rosyjski. PWN, 2005.

Słownik tematyczny rosyjsko-polski. Wiedza Powszechna, Warszawa 2003;

Słownik polsko-rosyjski z rozmówkami. Harald G, 2007;

Rosyjskie frazeologizmy, przysłowia i sentencje. REA, Warszawa 2006.

Andrzej Telepnev, Marcin Ziomek Влюбиться в Россию. География. Культура. История. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Bielsko-Biała, 2011.

Żródła internetowe:

WWW.gramota.ru – portal językowy

WWW.ntw.ru – telewizja

WWW.echo.msk.ru – radio

WWW.openspace.ru - kultura

Zakres tematów:

Rodzina – założenie rodziny, relacje, konflikty rodzinne, rozwód.

Ludzie - wygląd i charakter człowieka, odmienności kulturowe, relacje międzyludzkie. Mniejszości.

Sport – zdrowy styl życia. Nałogi.

Środki masowego przekazu – radio, telewizja, Internet. Wiadomości - wpływ na człowieka.

Moda i styl.

Współczesne socialne i polityczne problemy.

Praca-rynek pracy, rozmowa kwalifikacyjna, CV. Bezrobocie, pracoholizm. Kriera i sukces. Relacje w pracy. Mobing.

Materiał gramatyczny:

Rzeczownik: odmiana trudnych rzeczowników, formy zdrobniałe, skróty i skrótowce.

Stopniowanie przymiotników: powtarzanie.

Zaimek: zaimki wskazujące, nieokreślone, przeczące.

Liczebnik: odmiana; liczebniki zbiorowe.

Imiesłów.

Czasowniki dokonane

Uzgodnienie czasowników i rzeczowników

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące:

Ćwiczenia (klasyczne i symulacyjne)

Zadania interakcyjne, inscenizacja

Dyskusja - Zwykła, zwykła moderowana, efektywna (okrągłego stołu)

Metody twórczego myślenia np. „burza mózgów„

Metody eksponujące: film, tekst, multimedia.

Metody i kryteria oceniania:

Bilans punktów ECTS:

1 punkt-30 godzin kontaktowych

0,5- praca własna studenta

0,5- test końcowy

Semestr kończy się Zaliczeniem na ocenę. Na ocenę końcową składa się:

20% - obecność na zajęciach

20% - przygotowanie do zajęć i aktywność

20% - zaliczenie sprawdzianów pisemnych

40% - pisemny test końcowy

Ocena testu: 60%-67% - 3.0.; 68%-75% - 3,5; 76% - 83% - 4.0; 84% - 92% -4,5; 93%-100% - 5.0

Warunkiem dopuszczenia do testu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione, pozostałe

należy usprawiedliwić).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)