Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia jednolite magisterskie Weipo, 8 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia jednolite magisterskie Weipo, 8 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
WNS-SJ-WE-EG8
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zagadnienia teoretyczne przedstawiane na zajęciach dotyczyć bedą budowy i funkcjonowania narządów głosowych człowieka a także higieny głosu w pracy nauczyciela.

Podczas zajęć praktycznych wykonywane bedą ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-KZR8
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie najważniejszych zagadnień z obszaru komunikacji interpersonalnej oraz ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych koniecznych, by skutecznie porozumiewać się z innymi ludźmi. Opanowanie przez studentów wiedzy na temat praktycznych umiejętności prezentowania we właściwy sposób własnego zdania i aktywnego słuchania, dostrzegania i przełamywania przez nich różnorodnych barier komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MET8
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć z zakresu edukacji technicznej w kształceniu wczesnoszkolnym. Uzyskanie kompetencji dotyczących budowania jednostki metodycznej, kształtowania odpowiedzialnej postawy, kultury i organizacji pracy, obejmującej zajęcia praktyczno-techniczne prowadzone z dziećmi.

Zagadnienia przedmiotowe:

wprowadzenie teoretyczne, metody oglądowe, pokazy modelowych prac, dyskusje dydaktyczne, realizacje praktyczno-techniczne.

Warunki zaliczenia: aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, terminowa realizacja zadań.

Warunki merytoryczne zaliczenia: wymagana jest znajomość programu kształcenia przedmiotowego w zakresie edukacji technicznej dla dzieci.

Forma zaliczenia: zaliczenie prac pisemnych, prezentacja prac w wybranych technikach, przesłanie dokumentacji fotograficznej realizacji praktycznych.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WEiPO-MPOW8
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia z przedmiotu metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi metodami, technikami i narzędziami stosowanymi przez pedagogów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia przybliżają studentom uwarunkowania stosowania poszczególnych metod i technik w pracy z różnymi grupami wychowanków (wychowankowie w pieczy zastępczej, wychowankowie z różnego typu niepełnosprawnością itp.) oraz w różnych rodzajach placówek.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MWNJO8
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MF8
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi współczesnego procesu wychowania fizycznego na kolejnych poziomach edukacji.

Analiza jednostki metodycznej oraz toków szczegółowych lekcji wychowania fizycznego. Przygotowanie przyszłego nauczyciela do planowania procesu lekcyjnego, opracowywanie oraz odczytywanie programów nauczania wychowania fizycznego.

Wyposażenie w wiedzę i kompetencje niezbędne do właściwego procesu kontroli i oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów z wychowania fizycznego.

Wdrożenie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w szkole.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WEiPO-MZŚ8
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-SM8
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem seminarium jest przeprowadzenie studentów przez proces pisania pracy magisterskiej oraz prowadzenia przez nich związanych z nią badań. Podstawą seminarium jest indywidualna praca ze studentami.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-S8
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie zapoznać uczestników z podstawowymi założeniami i technikami opisu oraz wnioskowania statystycznego. Ich opanowanie pozwoli zarówno na bierny odbiór analiz statystycznych (czytanie literatury empirycznej), jak również właściwe planowanie własnych badań oraz analizowanie i prezentowanie ich rezultatów.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-WR8
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)