Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia jednolite magisterskie WEiPO, 6 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia jednolite magisterskie WEiPO, 6 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
SJO-EC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Egzamin - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MAPZ6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem ćwiczeń jest wyposażenie studentów w elementarną wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości metod pedagogiki zabawy i ich wykorzystania w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W szczególności studenci zapoznają się z zastosowaniem i klasyfikacją metod i technik pedagogiki zabawy i ich wykorzystaniem w animacji grup w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Zajęcia mają na celu przedstawieniem idei pedagogiki zabawy jako formy aktywizacji dziecka w procesie nauczania i wychowania we wczesnej edukacji. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu planowania działań z wykorzystaniem metod zabawowych, służących harmonijnemu i twórczemu rozwojowi małego ucznia.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MEP6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kształcenie językowe zawierające podstawy filozoficzne i pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej, omówienie zagadnień dotyczących edukacji polonistycznej w systemie kształcenia zintegrowanego, planowania pracy dydaktycznej, metodyki nauki czytania i pisania, ćwiczeń w mówieniu i pisaniu jako przygotowania do tworzenia tekstów, gramatyki w programie kształcenia językowego w edukacji klas I-III, koncepcji nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MEZ6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Współczesne koncepcje zdrowia

2. Pojęcie dobrostanu i wymiary dobrostanu

3. Czynniki warunkujące zdrowie

4. Promocja zdrowia, definicje, koncepcje, założenia

5. Pojęcie i poziomy profilaktyki

profilaktyka pozytywna i negatywna

6. Edukacja zdrowotna - pojęcie i cele, obszary tematyczne w szkolnej edukacji zdrowotnej

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WEiPO-POp6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Egzamin - 0 godzin
  • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-Pr6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Praktyki - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tej formy praktyk jest zapoznanie studenta ze specyfiką pracy nauczyciela w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-PDE6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowane zajęcia mają na celu prezentację podstawowej dokumentacji pracy nauczyciela i wychowawcy w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Podczas zajęć studenci będą mieli możliwość stworzyć własną koncepcję pracy z uwzględnieniem celów, planowania, projektowania i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w oparciu o wybrane dokumenty i narzędzia.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-T6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-ZKK6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę dotycząca pracy z uczniem doświadczającym trudności w procesie uczenia się zarówno w aspekcie teoretycznym jak również nabycie przez studenta umiejętności praktycznych w zakresie działań korekcyjno - kompensacyjnych (znajomość metod, form pracy, programów wykorzystywanych w w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej).

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)