Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakres specjalnościowy - PSzDTP, 3 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zakres specjalnościowy - PSzDTP, 3 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
WNS-S2-PSz-SM3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat pisania pracy magisterskiej w naukach społecznych, a także urzeczywistnianie tej wiedzy w praktyce, czego ukoronowaniem ma być gotowa praca magisterska.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSz-PO3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej

wiedzy o regulacji prawnej oświaty w Polsce, ze szczególnym

uwzględnieniem działalności systemu szkół i przedszkoli, statusu

prawnego nauczyciela, ucznia i rodziców (opiekunów prawnych).

Jednocześnie przedmiot stanowi wprowadzenie w najważniejsze instytucje

prawa rodzinnego i opiekuńczego obowiązującego w Rzeczypospolitej

Polskiej

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSz-PSPO3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami pracy pedagogicznej prowadzonej w szkole (różnego szczebla i typu) oraz z prowadzoną w Polsce polityką oświatową - jej uwarunkowaniami oraz konsekwencjami dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz społeczeństwa. Podczas zajęć prezentowane i omawiane są różne koncepcje edukacyjno-wychowawcze (np. nauczanie domowe) oraz autorskie programy pedagogiczne (np. szkoła bez ocen).

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSz-MPPS3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Do celów szczegółowych przedmiotu zalicza się: kształtowanie zdolności prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych

oddziaływań edukacyjnych m.in. trafnej identyfikacji potrzeb uczniów w szkole podstawowej i średniej , umiejętnego doboru oraz wykorzystania

metod oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego, a także przygotowywania planów i programów pracy

wychowawczo-profilaktycznej oraz wychowawczo-dydaktycznej z młodzieżą o zróżnicowanych potrzebach emocjonalnych i poznawczych, tworzenia

projektów i scenariuszy zajęć umocowanych w nowoczesnej dydaktyce oraz konstruowania planów skutecznej współpracy z rodzicami i

środowiskiem lokalnym w procesie wychowania i kształcenia młodzieży.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PszDTP-DP3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmują nabycie wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację, w celu zaprojektowania odpowiedniego oddziaływania (wspomożenia rozwoju, profilaktycznego, interwencyjnego, korekcyjnego, kompensacyjnego) i zaplanowania adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)