Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakres podstawowy - studia II stopnia, 4. semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zakres podstawowy - studia II stopnia, 4. semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
WNS-S2-P-A4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Andragogika” pochodzi od greckiego: aner (andros) i agein (ago). Słowo aner oznacza: mężczyzna, mąż, człowiek dorosły, zaś słowo agein – prowadzić. A zatem mając na uwadze etymologiczne źródła andragogika oznacza naukę o „prowadzeniu ludzi dorosłych”.

Marczuk proponuje, by traktować andragogikę jako „ogólną teorię procesów edukacyjnych ludzi dorosłych, procesów przebiegających w różnych formach aktywności oświatowej i kulturalnej – w edukacji szkolnej dorosłych na różnych jej szczeblach, od szkoły podstawowej do szkoły wyższej dla pracujących, w pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych, mającej na celu głównie doskonalenie i modernizację kwalifikacji, w pozaszkolnej ogólnokształcącej edukacji dorosłych, związanej przeważnie z osobistymi, indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami, a także w różnych edukacyjnych przejawach uczestnictwa w kulturze” . Andragogika określa cele tych procesów, warunki optymalizujące ich przebieg i skutki.

Strona przedmiotu
WNS-S2-P-PP4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Egzamin - 0 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej (historyczno-porównawczej) wiedzy dotyczącej współczesnych priorytetów edukacyjnych Unii Europejskiej, paradygmatów edukacyjnych oraz struktur i zasad funkcjonowania oświaty i szkolnictwa wyższego na świecie ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego.

Strona przedmiotu
WNS-S2-P-PK4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia odbywają się w formie blended-learning, czyli w formie synchronicznej połączonej z asynchroniczną, przy wykorzystaniu narzędzia: MS Teams lub Moodle.

Wykład prezentuje podstawową wiedzę na temat psychologii klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki normy/zaburzenia oraz klasyfikacji i charakterystyki wybranych zaburzeń psychicznych występujących u dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Nacisk kładziony jest na praktyczny aspekt wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy pedagogicznej i terapeutycznej.

Strona przedmiotu
WNS-S2-P-WPPRK4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają syntetyczną wiedzę dotyczącą pedagogiki religii i pedagogiki kultury jako dyscyplin w ramach nauk o wychowaniu oraz jej przedmiotu – edukacji i socjalizacji religijnej i kulturowej.

Celem zajęć w szczególności jest: zapoznanie studenta z przesłankami, historią oraz stanem współczesnym pedagogiki religii i pedagogiki kultury jako dyscyplin naukowych, statusem prawnym i społecznym edukacji religijnej i kulturowej, jej formami organizacyjnymi i modelami koncepcyjnymi w perspektywie wyzwań współczesności, interpretacją idei neutralności światopoglądowej państwa oraz koncepcją dobra wspólnego, a także kształtowanie umiejętności mentalnych oraz kompetencji społecznych wspomagających działalność pedagogiczną w społeczeństwie pluralistycznym.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)