Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakres specjalnościowy - PRiPS, 3 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zakres specjalnościowy - PRiPS, 3 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
WNS-S2-PRiPS-SM3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej oraz wspieranie ich w tym procesie. Dotyczy to zarówno kwestii merytorycznych związanych z wyborem określonego tematu pracy, jak też zagadnień metodologicznych. Podczas zajęć student omawia z promotorem kwestie dotyczące teoretycznych i badawczych aspektów swojej pracy, konsultuje poszczególne etapy swojego postępowania badawczego, rozbudowuje wiedzę w zakresie pisania tekstów naukowych.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRiPS-RPP3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia: wprowadzenie do podstawowych założeń z zakresu resocjalizacji penitencjarnej, w tym penitencjarnych programów resocjalizacyjnych oraz formach edukacji skazanych, realizowanych w zakładach karnych w Polsce wobec osób skazanych i pozbawionych wolności. Przybliżenie podstawowych metod oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych przez wychowawców wobec osób skazanych.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRiPS-PU3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat mechanizmów uzależnień, ich charakteru, przyczyn, konsekwencji. Omówione zostaną możliwości klasyfikowania i różnicowania uzależnień, teoretyczne sposoby ich wyjaśniania oraz możliwości ich przeciwdziałania. Ten cel osiągnięty zostanie poprzez dyskusję nad wybranymi fragmentami tekstów oraz wykonywanie ćwiczeń weryfikujących zdobytą wiedzę.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRiPS-PSR3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami dotyczącymi szeroko rozumianej profilaktyki społecznej w obszarze pracy z dziećmi, z młodzieżą i z osobami dorosłymi, a także z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi resocjalizacji, w tym z tzw. dobrymi praktykami, mającymi na celu wzmacnianie działań resocjalizacyjnych,

stosowanymi przez różne podmioty działające w obszarze resocjalizacji.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRiPS-MOR3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia: wprowadzenie do teoretycznych i metodycznych podstaw wychowania resocjalizującego.

Celem przedmiotu jest orientacja w zakresie charakterystyki niedostosowania społecznego, analiza poszczególnych elementów niedostosowania, w tym przejawy i przyczyny zachowań niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi, stan osobowości jednostki niedostosowanej oraz uchwycenie funkcjonalnych związków między tymi czynnikami. Zajęcia poświęcone będą systematycznemu opisowi samego procesu resocjalizacji w aspekcie metodycznym, w tym szczegółowych zadań wychowania resocjalizującego oraz metod ich realizacji.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)