Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia jednolite magisterskie WEJA, 5 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia jednolite magisterskie WEJA, 5 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
WNS-SJ-WE-DPe5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi diagnozowania dla optymalizacji procesu wychowania i kształcenia, z uwzględnieniem celów szczegółowych: profilaktycznych, terapeutycznych, prognostycznych. W tym również nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod diagnozowania, podstawowych technik, umiejętności formułowania pytań diagnostycznych i całościowego ujmowania procesu diagnozy. Przybliżenie roli i zadań diagnozy psychopedagogicznej w pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej oraz istoty diagnozy, na przykładzie monografii przypadku.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-EZ5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę (treści, kluczowe zagadnienia, metody) edukacji zdrowotnej. Dostarczają syntetycznej

wiedzy o społeczno-środowiskowych uwarunkowaniach zdrowia i choroby, omawiane są zachowania prozdrowotne oraz wybrane

zagadnienia związane z najczęściej obecnie występującymi problemami, zagrożeniami oraz zaburzeniami. Istotnym elementem kursu jest

nabywanie niezbędnej wiedzy do projektowania zajęć edukacyjnych oraz kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych o

tematyce związanej ze zdrowiem.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-IWED5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu informatyki oraz przygotowanie studentów do pracy z dziećmi w przedszkolu oraz na I etapie edukacyjnym. Uzmysłowienie błędnych i poprawnych celów edukacji informatycznej oraz skutecznych i nieskutecznych zasad jej prowadzenia.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MAPZ5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem ćwiczeń jest wyposażenie studentów w elementarną wiedzę i umiejętności z zakresu metod aktywizujących. W szczególności studenci zapoznają się z zastosowaniem i klasyfikacją metod i technik aktywizujących.

Zajęcia mają na celu przedstawieniem metod aktywizujących jako najbardziej korzystnego sposobu aktywizacji dziecka w procesie nauczania i wychowania w edukacji wczesnej. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu planowania działań z wykorzystaniem metod aktywizujących, zabawowych, służących harmonijnemu i twórczemu rozwojowi małego ucznia, metod oddziałujących na sferę emocjonalną dziecka, sprzyjających ujawnieniu pozytywnych uczuć wzmacniających poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, a także wspomagających samodzielną aktywność podopiecznych i umiejętność współpracy z grupie.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MBNS5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na temat podstawowych metod badawczych w naukach społecznych oraz prowadzenia badań naukowych w ramach prac licencjackich oraz magisterskich.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MEP5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kształcenie językowe zawierające podstawy filozoficzne i pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej, omówienie zagadnień dotyczących edukacji polonistycznej w systemie kształcenia zintegrowanego, planowania pracy dydaktycznej, metodyki nauki czytania i pisania, ćwiczeń w mówieniu i pisaniu jako przygotowania do tworzenia tekstów, gramatyki w programie kształcenia językowego w edukacji klas I-III, koncepcji nauczania ortografii w edukacji wczesnoszkolnej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MEPS5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie studenta do projektowania zajęć z edukacji przyrodniczej i społecznej w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-PPN5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest dostarczenie uczestnikom kursu podstawowych i jednocześnie niezbędnych im informacji na temat zastosowania wiedzy psychologicznej w nauczycielskiej pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej, z uwzględnieniem wiedzy dotyczącej szeroko pojmowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-Pr5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Praktyki - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem tej formy praktyki jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem ważniejszych placówek dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)