Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia jednolite magisterskie WEJA, 10 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia jednolite magisterskie WEJA, 10 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
WNS-SJ-WE-OPP10
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Planowanie jest procesem decyzyjnym, w którym w celu sprawnej organizacji pracy nauczyciela, z rożnych możliwości wybiera się najbardziej odpowiednią w danym momencie. Przedmiot umożliwia uzyskanie i w efekcie zastosowanie komponentów właściwych dla organizacji pracy nauczyciela w przedszkolu i szkole .

Zajęcia mają na celu stworzenie warunków do samodzielnego i twórczego projektowania działań edukacyjnych (planowanie miesięczne, tygodniowe i dzienne).

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-PPAN10
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-SM10
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem seminarium jest przeprowadzenie studentów przez proces pisania pracy magisterskiej oraz prowadzenia przez nich związanych z nią badań. Podstawą seminarium jest indywidualna praca ze studentami.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-SPU10
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wyposażenie uczestników zajęć w konkretne umiejętności wykorzystywane w organizowaniu procesu uczenia się i wspierania edukacji ucznia z zaburzonym rozwojem.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-WKDD10
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Egzamin - 0 godzin
  • Wykład+ ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

A. Współczesne ujęcia, teorie, koncepcje i idee dotyczące dziecka i dzieciństwa, i ich uwarunkowania kulturowe, społeczne, ekonomiczne i rozwojowe (min. Owidiusza Decroly'ego, Marii Montessori, Rudolfa Steina, Johna Deweya, Janusza Korczaka, Celestyna Freineta oraz planu daltońskiego, MDS Marii Bogdanowicz, MRR Weroniki Sherborne).

B. Przeobrażenia w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej i aktualny stan wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w Polsce: 1. Prawa dziecka, 2. Zabawa w życiu przedszkolaka, 3. Znaczenie „obiektów zastępczych” w życiu przedszkolaka, 4. Adaptacji przedszkolna i szkolna. 5. Koncentracja uwagi u małych dzieci. 6. Indywidualizacja, 7. Ocenianie kształtujące. 8. Podmiotowość dziecka, 9. Procesy wychowania i nauczania, 10. Aksjologia pedagogiczna.

C. Alternatywne rozwiązania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Nauczanie alternatywne a tradycyjne. Teoretyczne i metodyczne aspekty alternatywnego nauczania.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)