Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia jednolite magisterskie WEiPO, 2 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia jednolite magisterskie WEiPO, 2 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
WNS-SJ-WE-AK2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem wykładu jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy antropologiczno-kulturowej w zakresie właściwego jej aparatu pojęciowego, metodologii, kierunków, w kontekście historycznym, porównawczym i odniesieniem do współczesności oraz perspektyw jej rozwoju w Polsce i na świecie. Wykłady obejmują również zapoznanie studentów z charakterystyką różnych gałęzi wiedzy o człowieku i jego dziełach, i związkach między sobą i antropologią kulturową. Ważnym celem wykładu jest omówienie współczesnych kontekstów antropologiczno-kulturowych w odniesieniu do problematyki społecznej, ekonomiczno-gospodarczej, sfery polityki, procesów globalizacji, biomedycyny (bioetyki) i ekologii. Poruszone zostaną także takie zagadnienia jak: relacje między kulturą lokalną i kulturą masową, dynamika kulturowa (ciągłość i zmiana), wielokulturowość a monokulturowość. Wykład ma także dostarczyć studentom wiedzy na temat metod i technik badań antropologiczno-kulturowych.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-BPRW2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi, dotyczącymi przedmiotu, ukazanie etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka, zapoznanie studentów z podstawami anatomii i fizjologii człowieka.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-EPN2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z problematyką zawodu i roli nauczyciela (kształcenie i status prawny) i osobowości nauczającego (struktura, potrzeby, poczucie kontroli) w kontekście kategorii odpowiedzialności zawodowej i etycznej. Tematyka zajęć obejmuje problematykę badań nad zawodem nauczyciela i związane z nim problemy deontologiczne, a także zagadnienia etyczne edukacji, które winny być przedmiotem krytycznej refleksji studentów.

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JA2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo

- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JN2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem jest wyrobienie kompetencji językowo – komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2 ESOKJ

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JR2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B1+ ESOKJ

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-PPW2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

- merytorycznymi podstawami pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

- metodycznymi podstawami podejmowania działań dydaktycznych i wychowawczych w przedszkolu, w rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym, w klasach I-III szkoły podstawowej;

- typami, celami i zasadami funkcjonowania instytucji edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci w wieku 3-9 lat.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-PSz2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie uczestników zajęć w obszar podstawowych pojęć i koncepcji teoretycznych z zakresu psychologii ogólnej i psychologii społecznej, ujmowanych z perspektywy rzeczywistości edukacyjnej oraz jej kluczowych charakterystyk. Uczestnik kursu nabywa podstawowy kanon wiedzy z dziedziny psychologii szkolnej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-TUS2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-WP2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy dotyczącej podstawowych terminów stosowanych w pedagogice; zaznajomienie z interdyscyplinarnym charakterem pedagogiki oraz zapoznanie z procedurami metodologicznymi i metodami badań .

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-WPs2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć ćwiczeniowych jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas wykładów oraz przede wszystkim nabywanie i utrwalanie nowych umiejętności praktycznych z zakresu psychologii ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem treści przydatnych w pracy wychowawczej i dydaktycznej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-WS2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie realizacji przedmiotu student powinien:

• posiąść podstawową wiedzę z zakresu socjologii ogólnej,

• opanować umiejętności operowania uzyskaną wiedzą w analizach rzeczywistości społecznej,

• posiąść umiejętność dostrzegania i formułowania istoty zjawisk społecznych,

• posiąść umiejętność odpowiedzialnego oddziaływania na środowisko społeczne,

• rozumieć znaczenie i wagę wiedzy i umiejętności społecznych.

Strona przedmiotu
SWF-S1-PT-WF2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia poświęcone są wprowadzeniu zasad kształtowania nawyku dbania o sprawność fizyczną oraz kondycję. Przewiduje się w ramach tego przedmiotu rozwój wszystkich cech motorycznych. Podczas zajęć na siłowni student realizuje założenia treningu ogólnorozwojowego zwiększając wydolność krążeniowo-oddechową, wytrzymałość, moc. Konstrukcja zajęć oparta jest na zasadzie obwodu stacyjnego, w którym ćwiczenia siłowe przeplatają się z wytrzymałościowymi. Obciążenie jak i intensywność są dopasowane do indywidualnych możliwości każdego studenta.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)