Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli pedagogicznej WNS-S1-P-HMP3
Reguły punktacji przedmiotu

S1-PRiM - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
WNS-S1-ADZ - Andragogika z doradztwem zawodowym
WNS-S1-PRiM - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
WNS-S1-PRiMp - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (w trybie dla osób pracujących)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-PRiM
Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
WNS-S1-ADZ
Andragogika z doradztwem zawodowym
WNS-S1-PRiM
Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
WNS-S1-PRiMp
Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (w trybie dla osób pracujących)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2022Z - ...)
4
(2020Z - ...)
4
(2020Z - ...)
4
(2020Z - ...)
4
(2021Z - 2021L)
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)