Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne SWF-S1-PT-WF2
Reguły punktacji przedmiotu

S1-Te - Teologia ewangelicka
S1-Tp - Teologia prawosławna
S1-Tprot - Teologia protestancka
S1-Ts - Teologia starokatolicka

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-Te
Teologia ewangelicka
S1-Tp
Teologia prawosławna
S1-Tprot
Teologia protestancka
S1-Ts
Teologia starokatolicka
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
0
(2014L - ...)
0
(2014L - 2014L)
0
(2017L - ...)
0
(2014L - 2014L)
0
(2017L - ...)
0
(2014L - 2014L)
0
(2017L - ...)
0
(2014L - 2014L)
0
(2017L - ...)
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)