Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski SJO-S1-PT-JA4
Reguły punktacji przedmiotu

S1-PRiM - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
S1-PS - Praca socjalna
S1-PSoc - Praca socjalna w służbach społecznych
S1-Te - Teologia ewangelicka
S1-Ts - Teologia starokatolicka
S1-WEA - Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego
S1-WEPO - Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą
SJ-WEiPO - Wczesna edukacja i pedagogika opiekuńcza

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-PRiM
Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
S1-PS
Praca socjalna
S1-PSoc
Praca socjalna w służbach społecznych
S1-Te
Teologia ewangelicka
S1-Ts
Teologia starokatolicka
S1-WEA
Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego
S1-WEPO
Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą
SJ-WEiPO
Wczesna edukacja i pedagogika opiekuńcza
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2015L - ...)
3
(2015L - ...)
2
(2015L - ...)
3
(2018L - ...)
3
(2018L - ...)
2
(2015L - ...)
2
(2015L - ...)
3
(2019L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)