Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski SJO-S1-PT-JA2
Reguły punktacji przedmiotu

S1-PRiM - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
S1-PSoc - Praca socjalna w służbach społecznych
S1-WEPO - Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-PRiM
Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
S1-PSoc
Praca socjalna w służbach społecznych
S1-WEPO
Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2014L - ...)
2
(2015L - ...)
2
(2015L - ...)
2
(2015L - ...)
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)