Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obraz w kulturze masowej a edukacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-P-22L-Oke-F
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obraz w kulturze masowej a edukacja
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

A. Wizualizacja: Zajęcia są poświęconej komunikacji wizualnej obecnej w takich formach przekazu jak film, komiks, ilustracja książkowa. W trakcie spotkań przedstawiane są przez prowadzącego elementy "zbiorowej wyobraźni" charakterystyczne dla współczesnego świata, z którymi stykają się nowe generacje odbiorców. Refleksja dotyczy najbardziej popularnych narracji, obrazów, stylów, postaci i motywów w filmie, komiksie i literaturze.

B. Uczestnicy spotkań pod koniec semestru próbują odpowiedzieć na pytanie o przyczyny atrakcyjności wybranych fenomenów przekazu wizualnego. Student ma okazję zaproponowania jednego z dzisiejszych zjawisk kulturowych, któremu poświęci swoją refleksję. Końcowe spotkania nawiązują do kontekstu edukacyjnego i otwierają możliwość omówienia roli form i motywów kultury masowej w kształtowaniu się wyobraźni nowego pokolenia.

C. Co najmniej dwa ze spotkań zostają zrealizowane w muzeach.

Literatura:

A.ZAGADNIENIE; OBRAZ W BAŚNI I BAJCE I)Bruno Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniu i wartościach baśni, Warszawa 1996, wstęp oraz strony: 133 -140, 335- 350. II)Śpiewająca Lipka. Bajki Słowian Zachodnich, red. V.Gasparkova, P.Nedo, Poznań 2007, s. 228-242. III)Sztuka Teatru TV, reż. T.Lis na podst. J.Drdy; Igraszki z diabłem 1979 (yt). IV)Pozycje uzupełniające dla chętnych, A.J.Greimas, O bogach i ludziach. Studia z mitologii litewskiej, Kęty 2007 oraz E.Drewermann, Istotnego nie widać. Rzecz o małym księciu, Warszawa 2001. B. ZAGADNIENIE; ILUSTRACJA KSIĄŻKOWA - ILUSTRACJE LITERATURY DZIECIĘCEJ (zagadnienie w całości przedstawione przez prowadzącego). C.MASOWOŚĆ RECEPCJI OBRAZU FILMOWEGOI) Paweł Sitkiewicz, Gorączka filmowa. Kinomania w międzywojennej Polsce, Warszawa 2019, rozdz. "Wychodzę z kina wściekły". D. FUNKCJE OBRAZUKOMIKSOWEGO; m.in. serie Hergego, Rosińskiego, Chmielewskiego, Burnsa a także fenomen Avengers oraz mangi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie udziału w zajęciach i zaprezentowania zagadnienia przygotowanego na zaakceptowany wcześniej temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-24 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Paszta
Prowadzący grup: Zbigniew Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)