Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Reformacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-NP-HRe3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Reformacji
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu wprowadzenie Studenta w zakres podstawowej wiedzy i umiejętności jej wykorzystywania w planowaniu i systematycznej organizacji pracy nauczyciela.

Udział w zajęciach ma na celu przygotowanie i wyposażenie Studenta w umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw planowania, realizacji i integracji różnych dziedzin wychowania przedszkolnego oraz szkolnego (umysłowego, społecznego, moralnego, emocjonalnego, technicznego, estetycznego, zdrowotnego i obywatelskiego).


Literatura:

„Dabru emet – powiedzcie prawdę” – oświadczenie 170 rabinów i teologów żydowskich żydowskich: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1/2001, s. 127-136;

H. Seweryniak, Dialog katolicko-mariawicki w Polsce, w: SiDE, s. 18/2002, s. 87-92;

K. Karski, Od Edynburga do Porto Allegre. Sto lat dążeń ekumenicznych, Warszawa 2007;

Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu (lata 1982-1998), red. W. Hryniewicz; J.S. Gajka; St. J. Koza, Lublin 1996;

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów – broszury informacyjne. Zagadnienia dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, w: SiDE 1/2001, s. 137-148;

Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, w: Deklaracja o usprawiedliwieniu: historia powstania, tekst, opinie, komentarze, red. K. Karski, Bielsko-Biała 2000, s. 21-41.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)