Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja w perspektywie resocjalizacyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-PRiM-EPR5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja w perspektywie resocjalizacyjnej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu podejmuje kwestie związane z edukacją w szeroko pojętej perspektywie resocjalizacyjnej. Studenci będą mogli prześledzić konteksty i uwarunkowania edukacyjne każdego z etapów socjalizacji człowieka, by ustalić możliwości i ograniczenia prewencji. W dalszej części zajęć przedstawione zostaną koncepcje edukacji i reedukacji w sytuacji zagrożeń społecznych, nadużyć i dysfunkcji, by finalnie przejść do charakterystyki możliwych działań edukacyjnych wykorzystywanych w procesach resocjalizacji.

Pełny opis:

Problematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rodzina jako miejsce socjalizacji pierwotnej w kontekście współczesnych zagrożeń.

2. Działania profilaktyczne i ich znaczenie w pracy z rodziną.

3. Rodzina dysfunkcyjna - możliwe działania systemowe na rzecz resocjalizacji.

4. Szkoła jako miejsce kreowania postaw społecznych i zapobiegania zagrożeniom społecznym. programy i działania realizowane w środowisku szkolnym.

5. Ośrodki i instytucje wychowawcze i ich rola w interwencji i wsparciu w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, dysfunkcjom i nadużyciom.

6. Edukacja w wybranych kontekstach resocjalizacyjnych. Możliwości i ograniczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Egzamin, 0 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Bodarski, Joanna Koleff
Prowadzący grup: Rafał Bodarski, Joanna Koleff
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie i egzamin
Egzamin - Egzamin
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)