Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie fizyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SWF-S1-PT-WF1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Administracja, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

zajęcia wychowania fizycznego

Założenia (opisowo):

Kształtowanie umiejętności i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz sprawności fizycznej. Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone są wprowadzeniu zasad kształtowania nawyku dbania o sprawność fizyczną oraz kondycję. Przewiduje się w ramach tego przedmiotu rozwój wszystkich cech motorycznych. Podczas zajęć na siłowni student realizuje założenia treningu ogólnorozwojowego zwiększając wydolność krążeniowo-oddechową, wytrzymałość, moc. Konstrukcja zajęć oparta jest na zasadzie obwodu stacyjnego, w którym ćwiczenia siłowe przeplatają się z wytrzymałościowymi. Obciążenie jak i intensywność są dopasowane do indywidualnych możliwości każdego studenta.

Pełny opis:

Program zajęć Wychowania Fizycznego dla grup żeńskich w Chrześci-jańskiej Akademii Teologicznej, obejmuje 15 tygodni dydaktycznych, na które składa się 15 zajęć po dwie 45- minutowe jednostki lekcyjne, w sumie 30 jednostek lekcyjnych w semestrze. Zajęcia przeznaczone są dla studentów nie mających przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. O chorobach mogących stanowić ograniczenia w bezpiecznym wykonywaniu ćwiczeń należy poinformować prowadzącego zajęcia.

Zajęcia odbywają się przy muzyce. Jest to szeroko pojęta forma aktywności ruchowej, opierająca się na intensywnych ćwiczeniach, głównie o charakterze tlenowym. Rozpoczynają się kilkunastominutową rozgrzewką, podczas której wykonywane są podstawowe kroki stosowane w fitnesie oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe mające na celu przygotowanie aparatu ruchu i organizmu do większych obciążeń zawartych w głównej części lekcji. Ćwiczenia ogólnorozwojowe sprzyjają również poprawie mobilności układu ruchu i zwiększeniu zakresu ruchomości poszczególnych części stawów, z akcentem na uelastycznienie kręgosłupa.

Wiodącą grupą ćwiczeń są ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mięśniowe wykonywane początkowo wyłącznie z obciążeniem własnego ciała, stopniowo wprowadzając coraz bardziej wymagające przybory. Zajęcia mają na celu również wzmocnienie układu krążeniowo-oddechowego, ogólną poprawę kondycji oraz pobudzenie procesów metabolicznych aktywujących spalanie tkanki tłuszczowej w organizmie.

Efekty uczenia się:

- kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego

- kształtowanie świadomości o korzyściach wynikających z systematycznej aktywności ruchowej

- kształtowanie samodyscypliny i samooceny na temat aktywnego trybu życia oraz poczucia

odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i

drugiego człowieka.

B.9.W1

B.9.K1

B.9.W2

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą podstawa zaliczenia przedmiotu jest aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są 3 nieobecności których student nie ma obowiązku usprawiedliwienia). Pozostałe nieobecności należy usprawiedliwić poprzez okazanie oryginału zwolnienia lekarskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Tarnowska, Maciej Wenta
Prowadzący grup: Justyna Tarnowska, Maciej Wenta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie WF
Ćwiczenia - Zaliczenie WF
Rodzaj przedmiotu:

zajęcia wychowania fizycznego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone są wprowadzeniu zasad kształtowania nawyku dbania o sprawność fizyczną oraz kondycję. Przewiduje się w ramach tego przedmiotu rozwój wszystkich cech motorycznych. Podczas zajęć na siłowni student realizuje założenia treningu ogólnorozwojowego zwiększając wydolność krążeniowo-oddechową, wytrzymałość, moc. Konstrukcja zajęć oparta jest na zasadzie obwodu stacyjnego, w którym ćwiczenia siłowe przeplatają się z wytrzymałościowymi. Obciążenie jak i intensywność są dopasowane do indywidualnych możliwości każdego studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)