Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Religie i wyznania wobec tożsamości religijnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-P-22Z-Rwr-F
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Religie i wyznania wobec tożsamości religijnej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest rozwinięcie wrażliwości pedagogów na obecność czynników religijnych i kulturowych kształtujących samoidentyfikację społeczności ludzkich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą samookreślenia grup etnograficznych, narodowych i wspólnot kulturowych i postaw wielkich religii oraz poszczególnych Kościołów wobec tych tożsamości etnicznych.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą samookreślenia grup etnograficznych, narodowych i wspólnot kulturowych i postaw wielkich religii oraz poszczególnych Kościołów wobec wspomnianych tożsamości etnicznych. W trakcie spotkań omówione zostają relacje pomiędzy koncepcjami religijnymi i wizją świata charakterystyczną dla poszczególnych wyznań i religii - z jednej strony, a więziami i strukturami etnicznymi - z drugiej strony. Podjęte zostają równiez zagadnienia dotyczace wartości w omawianych wspólnotach religijnych i wybranych grupach etnicznych. Zjawiska prezentowane są na przykładach z obszaru europejskiego i światowego.

Literatura:

B.Bettelheim, Cudowne i pożyteczne, Warszawa 2004

E.Nowicka, Świat człowieka, świat kultury, Warszawa 1991

J.Nikitorowicz, Kształtowanie tożsamości dziecka, Warszawa 1995

H.Wardenburg, Religia i religie, Kraków 1987.

J.Keller, Zarys religii światowych, Warszawa 1981

Filozofia i socjologia XX wieku, B.Baczko, red. Warszawa 1962

H.Haimann, Historia Żydów w Europie Środkowej i wschodniej, Warszawa 2000

A.Saxon, Mazurzy, społeczność pogranicza, Warszawa 1988

R.Boyd, Ireland. Christianity Discredited or Pilgrims in Process, Belfast, 1985

A.J.Greimas, O bogach i ludziach. studia o motologii litewskiej, Kęty 2007

A.Nawrocki, Szamanizm i Węgrzy, Warszawa 1988

K.Modzelewski, Barbarzyńska Europa, 2004

F.Znaniecki, Współczesne narody, Warszawa 2014

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności w trakcie zajęć oraz zrealizowanej prezentacji wybranego przez studenta i zaakceptowanego uprzednio tematu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)