Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-S1-P-EG6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Zajęcia służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości własnego ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu

Skrócony opis:

Zagadnienia teoretyczne przedstawiane na zajęciach dotyczyć bedą budowy i funkcjonowania narządów głosowych człowieka a także higieny głosu w pracy nauczyciela.

Podczas zajęć praktycznych wykonywane bedą ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne.

Pełny opis:

Tematy zajęć :

1.Budowa oraz działanie aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego z punktu widzenia ich optymalnego wykorzystania w pracy zawodowej.

2.Ćwiczenia odpowiedniej do mówienia postawy ciała.głosem.Wypracowanie umiejętności rozluźniania obszarów ciała odpowiedzialnych za tworzenie głosu.

3. Ćwiczenia oddechowe: oddychanie przeponowo - żebrowe, podparcie oddechowe, wydłużanie i wyrównywanie fazy wydechowej.

4. Ćwiczenia fonacyjne: miękki atak dźwięku, wykorzystanie rezonatorów.

5. Ćwiczenia artykulacyjne. Praca nad techniką mowy.

6. Praca z tekstem

7. Głos jako narzędzie pracy nauczyciela. Elementy autoprezentacji. Higiena pracy głosem

Literatura:

Literatura podstawowa:

Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000.

2.Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003

3. Toczyska B., 3.Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000

4.Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007

Literatura pomocnicza:

1. Siedlecki A., Praca nad głosem. Technika mowy i prezentacji, Wyd. Fosze 2016

2. Oczkoś M., Sztuka dobrego mówienia bez bełkotania i przynudzania, Wyd. RM 2021

3. Oczkoś M., Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia, Wyd. RM 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K1_W13

Zna i rozumie podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy, zasady emisji głosu.

K1_W13

Ma wiedzę na temat aparatu mowy, jego rozwoju i znaczenia w kontaktach społecznych, mowie i śpiewie.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach. Dopuszczalne dwie nieobecności.

Zaliczenie praktyczne ( ustne)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Hajduczenia
Prowadzący grup: Łukasz Hajduczenia
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zagadnienia teoretyczne przedstawiane na zajęciach dotyczyć bedą budowy i funkcjonowania narządów głosowych człowieka a także higieny głosu w pracy nauczyciela.

Podczas zajęć praktycznych wykonywane bedą ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne.

Pełny opis:

Zajęcia służą kształceniu umiejętności prawidłowego posługiwania się głosem w pracy zawodowej. Mają na celu poszerzenie możliwości głosowych, pogłębienie świadomości własnego ciała, poprawienie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi. Dostarczają wiedzy na temat budowy, funkcjonowania oraz higieny narządu głosu

Literatura:

Literatura podstawowa:

Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000.

2.Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003

3. Toczyska B., 3.Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000

4.Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007

Literatura pomocnicza:

1. Siedlecki A., Praca nad głosem. Technika mowy i prezentacji, Wyd. Fosze 2016

2. Oczkoś M., Sztuka dobrego mówienia bez bełkotania i przynudzania, Wyd. RM 2021

3. Oczkoś M., Sztuka mówienia bez bełkotania i faflunienia, Wyd. RM 2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)