Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt w praktyce - fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WNS-2023L-Fakul1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt w praktyce - fakultet
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowywania projektów w zakresie formalnym. Zajęcia będą możliwością przygotowania projektu od strony teoretycznej i praktycznej, poczynając od definicji diagnozy problemu, określenia grupy odbiorców, opracowania celów. Będzie to praktyczne doświadczenie pracy nad opracowaniem projektu i przygotowaniem wniosku projektowego.

Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia poruszane podczas realizacji przedmiotu: diagnozowanie, definiowanie i inicjowanie projektu, określanie struktury organizacyjnej projektu, proces planowania projektu, monitoring i kontrola realizacji projektów, zarządzania procesem realizacji zaplanowanych działań, zarządzanie zespołem projektowym, analiza ryzyka i opłacalności projektu oraz ocena rezultatów realizacji projektu.

1: Analiza problemów, potrzeb, wyzwań, formułowanie celów i rezultatów.

2: Produkty, działania i wskaźniki.

3: Zasoby organizacji i współpraca partnerska.

4: Ryzyka i trwałość projektu.

5: Szukanie partnerów

6: Analiza wniosku projektowego

7: Zarządzanie zespołem

8: Planowanie działan i budżetu

9: Ewaluacja pracy

Efekty uczenia się:

Erasmus+, Przewodnik po programie

Michniewicz I., Michniewicz R., Małe projekty społeczne. Praktyczny poradnik, Wyd. Dangraf, Kalisz 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest obecność na zajęciach.

Kolejne spotkania stanowią jedną spójną całość. W trakcie kolejnych spotkań będziemy nawiązywać do przerobionego wcześniej materiału i budować umiejętności na podstawie wykonanych zadań.

Wspólnie pracujemy nad konkretnym dokumentem - efekt pracy grupowej pozwoli nam przygotować projekt.

Kryteria oceny: obecnośc na zajęciach, poziom zaangażowania na poszczególnych etapach pracy nad projektem, aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-22 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład+ ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kujawska
Prowadzący grup: Aleksandra Kujawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład+ ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy związanej ze specyfiką przygotowania wniosku o dofinansowanie i wybranymi aspektami zarządzania projektem finansowanym ze środków publicznych poprzez poznanie metod planowania, administrowania i realizowania projektów finansowanych ze środków publicznych. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z teoretyczną i praktyczną wiedzą dot. skutecznego prowadzenia projektów i efektywności realizacji projektów.

Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia poruszane podczas realizacji przedmiotu: diagnozowanie, definiowanie i inicjowanie projektu, określanie struktury organizacyjnej projektu, proces planowania projektu, monitoring i kontrola realizacji projektów, zarządzania procesem realizacji zaplanowanych działań, zarządzanie zespołem projektowym, analiza ryzyka i opłacalności projektu oraz ocena rezultatów realizacji projektu.

1: Analiza problemów, potrzeb, wyzwań, formułowanie celów i rezultatów.

2: Produkty, działania i wskaźniki.

3: Zasoby organizacji i współpraca partnerska.

4: Ryzyka i trwałość projektu.

5: Szukanie partnerów

6: Analiza wniosku projektowego

7: Zarządzanie zespołem

8: Planowanie działan i budżetu

9: Ewaluacja pracy

Literatura:

Erasmus+, Przewodnik po programie

Michniewicz I., Michniewicz R., Małe projekty społeczne. Praktyczny poradnik, Wyd. Dangraf, Kalisz 2010.

Uwagi:

Wymagana jest obecność na zajęciach.

Kolejne spotkania stanowią jedną spójną całość. W trakcie kolejnych spotkań będziemy nawiązywać do przerobionego wcześniej materiału i budować umiejętności na podstawie wykonanych zadań.

Wspólnie pracujemy nad konkretnym dokumentem - efekt pracy grupowej pozwoli nam przygotować projekt.

Kryteria oceny: obecnośc na zajęciach, poziom zaangażowania na poszczególnych etapach pracy nad projektem, aktywny udział w zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)