Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wizualizacja i interpretacja danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ChAT-SD-WID3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wizualizacja i interpretacja danych
Jednostka: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

K_W04 metody badań w teologii lub pedagogice, szczególnie z zakresu

gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych ilościowych i

jakościowych oraz mieszanych, uwzględniając najnowsze osiągnięcia

i kierunki rozwoju w tym zakresie

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

K_U01wykorzystywać wiedzę z zakresu teologii lub pedagogiki do

twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego

rozwiązywania złożonych problemów, przede wszystkim w ramach

wykonywania zadań o charakterze badawczym w naukach

teologicznych lub konkretnej dyscyplinie nauk społecznych, w

szczególności: (1) definiować cel i przedmiot badań, formułować

problem i hipotezę badawczą; (2) prawidłowo dobierać oraz

stosować metody badań, techniki i narzędzia badawcze, a także

twórczo je rozwijać; (3) analizować i interpretować pozyskane dane;

K_U04 planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia

badawcze w teologii lub pedagogice, także przedsięwzięcia w

środowisku międzynarodowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K_K03wypełniania zobowiązań społecznych badaczy, szczególnie w zakresie

edukacji oraz upowszechniania wyników badań naukowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Walczak
Prowadzący grup: Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)