Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w kontekście psychologicznym i społecznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ChAT-NP-Ekps1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w kontekście psychologicznym i społecznym
Jednostka: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy z zakresu socjologii związanej z tematyka ładu aksjonormatywnego, jego elementów oraz zmian jakie zachodzą w jego ramach. Zostanie również poruszona problematyka zróżnicowania kulturowego. Słuchacze zapoznają się z wybranymi koncepcjami dotyczącymi norm, wartości, sankcji, anomii, dewiacji i ról społecznych. Zostaną również omówione koncepcje psychologiczne poruszające zagadnienia rozwoju moralnego jednostki.

Literatura:

Kornas-Biela D., Psychologiczne koncepcje rozwoju moralnego, Roczniki Filozoficzne, 1983, 31(4),s. 55-85

Manterys A., Homo duplex czy homo multiplex?, Studia socjologiczne, 1996, 1 (140)

Oleś P., Z zagadnień „psychologii wartości”, Roczniki Filozoficzne, 1984, 32(4), s. 67-95

Peret-Drążewska P., Styl życia w czasach indywidualizacji. O wolnym wyborze jako kryterium dyferencjacji społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Studia Edukacyjne, 2014, nr 32, s. 63-77

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008

Sztompka P, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak Warszawa 2022

Smółka L., Rozumowanie moralne dzieci w świetle koncepcji stadialnego rozwoju sądów moralnych Lawrence’a Kohlberga, (w:) I.Adamek, Z.Szarota, E.Żmijewska (red.), Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013

Żylicz P., Problematyka moralna w psychologii humanistycznej, Roczniki Filozoficzne, 1995, 43 (4), s. 75-89

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)