Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w pracy pedagoga WNS-S1-P-EPP2
Egzamin (EGZ) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 0
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

PED1A_W16 ma zaawansowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, działalności zawodowej, prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

(P6U_W)

W zakresie umiejętności:

PED1A_U05 posiada zaawansowane umiejętności prezentowania własnych pomysłów, opinii i stanowisk i popierając je rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym przyjętymi systemami normatywnymi

(P6U_U, P6S_UK)

W zakresie kompetencji społecznych:

PED1A_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych

(P6U_K, P6S_KR)

Metody weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja wiedzy i umiejętności na podstawie oceny prac pisemnych przedstawionych na platformie moodle oraz końcowego egzaminu pisemnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Kluczyńska 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)