Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Praca socjalna

Informacje o programie studiów

  Kod: S1-PS
  Nazwa: Praca socjalna
  Tryb studiów: stacjonarne
  Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
  Czas trwania: 3-letnie
Kierunki: Praca socjalna
Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki: Wydział Nauk Społecznych (od 2013) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

Praca socjalna, rok pierwszy, semestr pierwszy
Praca socjalna, rok pierwszy, semestr drugi
Praca socjalna z rodziną, rok drugi, semestr pierwszy
Praca socjalna z rodziną, rok drugi, semestr drugi
Praca socjalna z rodziną, rok trzeci, semestr pierwszy
Praca socjalna z rodziną, rok trzeci, semestr drugi
Praca socjalna z seniorami, rok drugi, semestr pierwszy
Praca socjalna z seniorami, rok drugi, semestr drugi
Praca socjalna z seniorami, rok trzeci, semestr pierwszy
Praca socjalna z seniorami, rok trzeci, semestr drugi

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat z Praca socjalna
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku praca socjalna ma uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny. Program studiów spełnia wymogi kwalifikacyjne zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593) i jest zmodyfikowany od 20012/2013 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Absolwent kierunku praca socjalna jest przygotowany do kompetentnej realizacji roli zawodowej w placówkach, organizacjach, instytucjach związanych z polityką społeczną, jej kształtowaniem i wdrażaniem, zarówno w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pożytku publicznego działających w sektorze pomocy społecznej. Absolwent posiada kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów w tych obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebne jest profesjonalne wsparcie w ramach pomocy społecznej – w przypadku występowania niewydolności w funkcjonowaniu osobistym i społecznym wynikająca z ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnień, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji, uchodźstwa. Absolwent specjalności posiada wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy w ośrodkach i domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wychowawczych, zakładach karnych, poradniach, szpitalach, przychodniach, sanatoriach.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe i studia II stopnia