Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lista pracowników

Poniższa lista zawiera aktualnych pracowników dydaktycznych jednostki oraz jej 9 podjednostek.

ks. dr Artur Aleksiejuk
24 koordynowane przedmioty
konsultacje: Poniedziałek, 15.50-16.30, s. 203.
dr Elżbieta Aleksiejuk
Opiekun praktyk pedagogicznych w zakresie pedagogiki szkolnej - Wydział Nauk Społecznych
Opiekun kierunku: studia I stopnia, specjalność: Wczesna edukacja - Wydział Nauk Społecznych
41 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur w semestrze letnim 2023/24 wtorek  
dr Elżbieta Bednarz
48 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur w semestrze letnim czwartki  
Włodzimierz Bendza
pracownik nieetatowy - Wydział Nauk Społecznych
2 koordynowane przedmioty
Wojciech Białończyk
pracownik nieetatowy - Wydział Nauk Społecznych
1 koordynowany przedmiot
dr Rafał Bodarski
Kierownik Pracowni andragogiki - Pracownia andragogiki
39 koordynowanych przedmiotów
mgr Artur Bogdański
36 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: wtorek 16:30 - 18:20 pokój profesorski
Paweł Borecki
pracownik nieetatowy - Wydział Nauk Społecznych
6 koordynowanych przedmiotów
Elżbieta Byrtek
Opiekun studentów niepełnosprawnych w ChAT - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
24 koordynowane przedmioty
konsultacje: Zapraszam we wtorki, 14.00-15.30, pokój  
prof. dr hab. Elżbieta Czykwin
Kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji - Wydział Nauk Społecznych
17 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: W semestrze zimowym 2022/23: W co drugi  
dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska
Kierownik studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie - Wydział Nauk Społecznych
Kierownik studenckich praktyk pedagogicznych w zakresie pedagogiki - Wydział Nauk Społecznych
Kierownik Pracowni pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej - Pracownia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
40 koordynowanych przedmiotów
konsultacje: Dyżur w semestrze letnim 2023/2024 piątek,  
Łukasz Dziamski
pracownik nieetatowy - Wydział Nauk Społecznych
5 koordynowanych przedmiotów
dr Renata Ernst-Milerska
24 koordynowane przedmioty
konsultacje: Dyżur w semestrze zimowym 2021/2022: czwartek  
Ewa Ferenc-Lech
pracownik nieetatowy - Wydział Nauk Społecznych
7 koordynowanych przedmiotów
mgr Bogumiła Fliszkiewicz
główny księgowy, kwestor - zastępca dyrektora admin. - Pion Kwestora
kanclerz - Pion Kanclerza
1 koordynowany przedmiot
konsultacje: dyżury w sesji poprawkowej 2018/2019 (9-20  
Monika Galbarczyk
pracownik nieetatowy - Wydział Nauk Społecznych
2 koordynowane przedmioty
Andrzej Golimont
pracownik nieetatowy - Wydział Nauk Społecznych
6 koordynowanych przedmiotów
dr hab. Edyta Januszewska prof. ChAT
profesor uczelni - Wydział Nauk Społecznych
33 koordynowane przedmioty
konsultacje: wtorki 13.45-14.45, pokój profesorski
dr Joanna Kluczyńska
Opiekun praktyk na kierunku praca socjalna - Wydział Nauk Społecznych
42 koordynowane przedmioty
konsultacje: Dyżur w semestrze letnim 2023/2024: piątki,  
dr Izabela Kochan
Pełnomocik Rektora ds. USOS - Pion Rektora
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych - Wydział Nauk Społecznych
Administrator platformy e-ChAT - Wydział Nauk Społecznych
12 koordynowanych przedmiotów

Wyświetlam 54 pracowników
na łącznie 3 stronach.

Strona 1 / 3

Jeśli szukasz konkretnego pracownika, to możesz skorzystać z wyszukiwarki osób.

ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)