Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na fakultety WNS-2023LF

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
WNS-2023L-Fa2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu wprowadzenie uczestników w obszar tematyki odnoszącej się do podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki medialnej i pedagogiki przyszłości oraz działania sztucznej inteligencji (AI). Poza wiedzą teoretyczną na temat poszczególnych ww. obszarów, uczestnicy kursu zdobędą również praktyczne umiejętności zastosowania poznanych metod w edukacji.

Strona przedmiotu
SJO-JAKC-L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony dla studentów 3. roku ma na celu umożliwić zdanie egzaminu certyfikującego na poziomie B2 w skali CEFR. Kurs obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne odpowiednio do poziomu. Kształci też umiejętności w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, wypowiedzi ustnych i tworzenia tekstów pisemnych.

Strona przedmiotu
SJO-P-JPO2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka polskiego jako obcego wykorzystujący podejście komunikacyjne. Od poziomu podstawowego (A1) do bardziej zaawansowanych - w zależności od potrzeb i umiejętności studenta.

Strona przedmiotu
SJO-JRKC-L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony dla studentów 3. roku ma na celu umożliwić zdanie egzaminu certyfikującego na poziomie B2 w skali CEFR. Kurs obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne odpowiednio do poziomu. Kształci też umiejętności w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, wypowiedzi ustnych i tworzenia tekstów pisemnych.

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSK-KMS2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-2023L-F2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot łączy teoretyczne podstawy muzykoterapii z praktycznymi aplikacjami w pracy z dziećmi. Skupia się na wykorzystaniu muzyki jako narzędzia terapeutycznego, aby wspierać rozwój emocjonalny, poznawczy, motoryczny i społeczny dzieci. Studenci poznają różnorodne metody i techniki muzykoterapeutyczne, w tym improwizację, kompozycję i słuchanie muzyki, z zastosowaniem w różnych kontekstach, takich jak szkoły, szpitale i ośrodki opiekuńcze. Kurs kładzie szczególny nacisk na pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewniając studentom narzędzia do dostosowywania terapii do indywidualnych potrzeb.

Strona przedmiotu
WNS-2023L-Fakul1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowywania projektów w zakresie formalnym. Zajęcia będą możliwością przygotowania projektu od strony teoretycznej i praktycznej, poczynając od definicji diagnozy problemu, określenia grupy odbiorców, opracowania celów. Będzie to praktyczne doświadczenie pracy nad opracowaniem projektu i przygotowaniem wniosku projektowego.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSK/F-RM2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Elementy wiedzy na temat migracji na świecie, ich uwarunkowań, kierunków i wyzwań, jakie wiążą się z tymi procesami. Na podstawie analizy danych statystycznych, doświadczeń innych państw w postępowania z migrantami powstaje globalny obraz sytuacji. W trakcie zajęć poszukuje się rozwiązań poszczególnych zagadnień na podstawie spotkań z migrantami i na podstawie analizy danych statystycznych. Dodatkowym celem zajęć jest umiejętność identyfikowania rozwiązań w kontekście procesów zachodzących w Polsce i w świecie.

Strona przedmiotu
WNS-F-2023L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)