Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na fakultety WNS-2022LF

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
WT-P-22L-Czus-F
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie ukazać studentom religijne znaczenie sztuki sakralnej, jej praktyczne wykorzystanie w dziele przekazywania treści religijnych. Malarstwo, rzeźba, architektura ... to uniwersalny język teologii. Czasami znacznie prościej jest coś pokazać niż o tym opowiadać, otoczyć odbiorcę namacalną wizją a nie jedynie słowem. Poprzez sztukę można "dotknąć" teologii. Studenci będą uczyć się jak teologicznie interpretować architekturę sakralną i akcje liturgiczna zachodząca w jej wnętrzu. Wyjaśnione zostaną przyczyny reform architektonicznych i kształtowania się nowych stylów. Poznają jak czytać ikonę (kompozycję, barwy, perspektywę, światłocienie) i proces jej powstawania. Dlaczego jest tak specyficzna i czy podlega procesom "rozwoju". Przedstawione im zostaną główne cechy szkół ikonograficznych. Omawiając rzeźbę omówimy zagadnienie uobecnienia sacrum, oglądać czy przezywać.

Strona przedmiotu
SJO-JAKC-L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony dla studentów 3. roku ma na celu umożliwić zdanie egzaminu certyfikującego na poziomie B2 w skali CEFR. Kurs obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne odpowiednio do poziomu. Kształci też umiejętności w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, wypowiedzi ustnych i tworzenia tekstów pisemnych.

Strona przedmiotu
SJO-P-JPO2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka polskiego jako obcego wykorzystujący podejście komunikacyjne. Od poziomu podstawowego (A1) do bardziej zaawansowanych - w zależności od potrzeb i umiejętności studenta.

Strona przedmiotu
SJO-JRKC-L
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony dla studentów 3. roku ma na celu umożliwić zdanie egzaminu certyfikującego na poziomie B2 w skali CEFR. Kurs obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne odpowiednio do poziomu. Kształci też umiejętności w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, wypowiedzi ustnych i tworzenia tekstów pisemnych.

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2.

Strona przedmiotu
WT-P-22L-Mew-F
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem podstawowym zajęć jest ukazanie roli edukacji religijnej i znaczenia wiary w procesie dydaktyczno- wychowawczym młodzieży w szkole współczesnej

Strona przedmiotu
WT-P-22L-Oke-F
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-S2-PSK-PM2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pedagogika medialna jako subdyscyplina pedagogiki formułuje twierdzenia o charakterze opisowym, wyjaśniającym, dyrektywnym.

Głównym jej zainteresowaniem są tzw. mass media, a więc środki masowego przekazu, zwłaszcza tzw. środki techniczne.

Pedagogika medialna jest nauką społeczną i jest blisko związana z teorią komunikacji.

Jej powstanie wiąże się ze zmianą sytuacji społecznej jednostek i grup w otaczającym społeczeństwie.

Strona przedmiotu
WNS-P-PP2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-F-TUK2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest dostarczenie ich uczestnikom sposobności do samopoznania,nabywania i rozwijania umiejętności interpersonalnych, wzmocnienia poczucia ich własnej wartości, nauka technik autoprezentacji oraz poznanie narzędzi wpływu społecznego.

Strona przedmiotu
WNS-F3
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Związki sztuki i wychowania zostały już jako potrzeba i szansa współczesnego społeczeństwa szeroko uzasadnione przez twórców idei „wychowania przez sztukę” w różnych jej kształtach i sensach. Wartość obecności sztuki w wychowaniu jest dzisiaj intuicyjnie bliska pedagogom. Literatura pedagogiczna uświadomiła społeczeństwu, że sztuka jest szczególnie atrakcyjnym i obiecującym instrumentem we współczesnych działaniach wychowawczych. Celem zajęć jest identyfikacja i analiza obszarów styczności i związków pomiędzy wychowaniem i sztuką, rozumianą jako: 1) krąg „dzieł” i „arcydzieł” sztuki, zweryfikowanych przez osąd własnej epoki i kultury, a także historii (S. Szuman); 2) działania i wytwory wyselekcjonowane i wprowadzone do społecznego obiegu jako „sztuka” przez krytyków, (por. instytucjonalne teorie sztuki); 3) Twórczość, zarówno jako proces, jak i jego efekt, realizowane z intencją artystyczną.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)