Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na fakultety dla studentów WNS 1100-2022ZFAK

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z
SJO-JAKC-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony dla studentów 3. roku ma na celu umożliwić zdanie egzaminu certyfikującego na poziomie B2 w skali CEFR. Kurs obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne odpowiednio do poziomu. Kształci też umiejętności w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, wypowiedzi ustnych i tworzenia tekstów pisemnych.

Strona przedmiotu
SJO-P-JPO1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs języka polskiego jako obcego wykorzystujący podejście komunikacyjne. Od poziomu podstawowego (A1) do bardziej zaawansowanych - w zależności od potrzeb i umiejętności studenta.

Strona przedmiotu
SJO-JRKC-Z
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony dla studentów 3. roku ma na celu umożliwić zdanie egzaminu certyfikującego na poziomie B2 w skali CEFR. Kurs obejmuje zagadnienia leksykalne i gramatyczne odpowiednio do poziomu. Kształci też umiejętności w czterech obszarach: rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, wypowiedzi ustnych i tworzenia tekstów pisemnych.

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2

Strona przedmiotu
WNS-F2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
  • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poradnictwo Skoncentrowana na Rozwiązaniach (ang. Solution Focused Brief Therapy) jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów w krótkoterminowej pomocy psychologicznej. Koncentruje się na realizacji celów klienta bez potrzeby analizowania jego przeszłości oraz przyczyn aktualnej sytuacji życiowej. W podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniu podstawowym założeniem jest to, że klient posiada odpowiednie zasoby do osiągnięcia celu. Ten typ terapii skupia się na silnych stronach i zasobach, zamiast analizy deficytów i źródeł różnych problemów w historii klienta. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z istotą, głównymi założeniami, metodologią, narzędziami, technikami i spodziewanymi efektami tego podejścia.

Strona przedmiotu
WT-P-22Z-Rwr-F
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą samookreślenia grup etnograficznych, narodowych i wspólnot kulturowych i postaw wielkich religii oraz poszczególnych Kościołów wobec tych tożsamości etnicznych.

Strona przedmiotu
WNS-F-TUW1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
  • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zarysowanie sylwetki wychowawcy - pożądanych cech, kompetencji i umiejętności oraz przygotowanie studentów do pełnienia roli wychowawcy, zatem konfrontacji z różnorodnymi sytuacjami wychowawczymi. Zajęcia będą wymagały od studentów aktywności - wykorzystanie metod warsztatowych.

Strona przedmiotu
WNS-P-PP1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
  • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-F1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
  • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pedagogika zajmuje się jednym z podstawowych problemów ludzkich, jakim jest wychowanie. Poszukując odpowiedzi na pytanie, co jest istotą wychowania mamy na uwadze nie tylko wiedzę teoretyczną o tym fenomenie, zawierającą jego uzasadnienie czysto zewnętrzne, tkwiące w określonych poglądach, doktrynach, podejściach czy stanowiskach, ale i sferę praktyczną, jego codzienny wymiar, wpisujący się w dzieje i biografie jednostek ludzkich, pokoleń i społeczeństw. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na formację wychowawczą jest kultura i religia, które determinują rozumienie i przeżywanie tego, co określamy mianem duchowości. Relacje, jakie zachodzą pomiędzy duchowością i kulturą w przestrzeni wychowania, w szczególności w środowisku wielokulturowym i wieloreligijnym, są istotnym elementem formacji człowieka ku osobowej dojrzałości. Celem zajęć jest analiza tych relacji i wskazanie na ich znaczenie w procesie wychowania.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)