Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia jednolite magisterskie WEJA, 7 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia jednolite magisterskie WEJA, 7 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
WNS-SJ-WE-AJOWE7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny. Dostarczają wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie akwizycji języka obcego we wczesnej edukacji. Nabywanie kompetencji językowych w procesie edukacyjnym (akwizycja) jest skorelowane ze wsparciem dydaktycznym. Szczegółowe zagadnienia akwizycji języka obcego są analizowane w kontekście metodyki oraz glottodydaktyki. Zajęcia są realizowane w trybie blended learning.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-DZ7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu będzie przekazanie studentom wiedzy dotyczącej celów, zasad i metod pracy z dzieckiem / uczniem zdolnym w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-EW7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć w szczególności jest kształtowanie umiejętności odniesienia teorii kształcenia włączającego do praktyki edukacyjnej z uwzględnieniem realiów przedszkola i szkoły polskiej /publicznej i niepublicznej/.

Przedmiot umożliwia zdobycie poszerzonych kompetencji z zakresu edukacji włączającej, w pracy z wychowankiem przedszkola i uczniem edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach zajęć Student powinien posiąść wiedzę teoretyczną dotyczącą inkluzji w edukacji oraz umiejętności wykorzystania jej w

planowaniu i realizacji zindywidualizowanego procesu dydaktycznego w przedszkolu oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MEMWE7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć oraz prac samodzielnych lub/ i zespołowych nabywa kompetencje do prowadzenia edukacji matematycznej, diagnozowania osiągnięć dzieci i swoich. Poznaje nie tylko prawidłowe skuteczne zasady nauczania i uczenia się matematyki, ale również koncepcje nieprawidłowe edukacji matematycznej prowadzące do wykluczeń edukacyjnych.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MEM7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MEP7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest:

• podniesienie stopnia przygotowania studentów do pracy nauczyciela plastyki

• praktyczne zapoznanie studentów z różnymi formami pracy w przedszkolu i w szkole, także w aspekcie dydaktyczno-wychowawczym

• przedstawienie możliwości przygotowywania własnych materiałów dydaktycznych, plastycznych, instruktażowych, programów graficznych, etc.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MWNJO7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-PP7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb medycznych. Sprawne i w miarę kompetentne działanie decyduje o uratowaniu zdrowia i życia człowieka. Wyposażenie w umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej w sytuacjach nagłych.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WEJA-WKA7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje treści związane z historią, literaturą i kulturą krajów anglojęzycznych. Zajęcia rozwijają kompetencje językowe studentów na poziomie B2+ oraz znajomość wspomnianych tematów, co wiąże się z poszerzaniem słownictwa o związaną z nimi terminologię. Kryterium doboru materiału jest różnorodność krajów i kontekstów, z przewagą treści związanych z Wielką Brytanią i USA, oraz znaczenie w kontekście wiedzy ogólnej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-ZKK7
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę dotycząca pracy z uczniem doświadczającym trudności w procesie uczenia się zarówno w aspekcie teoretycznym jak również wyposażenie studenta w umiejętności praktyczne (znajomość metod, form pracy, programów wykorzystywanych w w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej).

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)