Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia jednolite magisterskie WEiPO, 4 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia jednolite magisterskie WEiPO, 4 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
WNS-SJ-WE-DPe4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi diagnozowania dla optymalizacji procesu wychowania i kształcenia, z uwzględnieniem celów szczegółowych: profilaktycznych, terapeutycznych, prognostycznych. W tym również nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod diagnozowania, podstawowych technik, umiejętności formułowania pytań diagnostycznych i całościowego ujmowania procesu diagnozy.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-ESP4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć o tematyce społeczno-przyrodniczej na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-ELN2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na temat zjawiska mowy i jej znaczenia dla rozwoju dziecka. Studenci poznają etiologię i objawy rożnych zaburzeń mowy. Zapoznają się ze specyfiką pracy z warsztatem logopedy. Nabędą umiejętności w zakresie podstawowych metod postepowania logopedycznego w przypadku prostych wad wymowy. Poznają ćwiczenia i zabawy, rozwijające kompetencje językowe, które będą mogli zastosować w pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JA4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo

- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JN4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem jest wyrobienie kompetencji językowo – komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2 ESOKJ

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JR4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2 ESOKJ

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-M4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem prowadzonych zajęć jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studenta do planowania, organizacji i realizacji procesu nauczania matematyki również w edukacji zintegrowanej.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-MAWRD4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zaburzenia rozwojowe – analiza zakresu pojęcia

2. Rozpoznanie zaburzeń i opóźnień rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnych i wczesnoszkolnym

3. Zasady postępowania dydaktyczno – wychowawczego oraz terapeutycznego służące zarówno wspieraniu rozwoju, gdy przebiega on prawidłowo jak również wówczas, gdy stwierdza się nieprawidłowości w tym zakresie.

4. Alternatywne metody służące stymulowaniu rozwoju, pobudzaniu aktywności dziecka; wyrównywaniu deficytów rozwojowych w zaburzonych sferach oraz wspomaganiu rozwoju dziecka w sferach; społecznych, wychowawczych i edukacyjnych

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-Mu4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pozwoli studentom ugruntować i rozwinąć kompetencje w zakresie muzyki umożliwiające realizacje działań muzycznych w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Pozwoli on studentom pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowej terminologii muzycznej, znajomość dziecięcego repertuaru w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz sposobów zaprojektowania przekazu muzycznego stosownie do okoliczności.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-PRO4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu psychologii rozwojowej i osobowości - stadiami rozwojowymi człowieka oraz typami osobowości, kształtowaniem się osobowości w toku rozwojowym oraz zaburzeniami procesów rozwojowych i zaburzeniami osobowości.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-SPPO4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest dostarczenie zagadnień z obszaru prawa i organizacji systemu oświaty w Polsce w oparciu o akty normatywne regulujące tę materię.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-WF4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć poruszane będą tematy, uwzględniające wiedzę na temat konieczności udziału kultury fizycznej w życiu dziecka i wskazanie na wagę wypracowania prawidłowych nawyków w czasie trwania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; rozumienie znaczenia ruchu i kształtowania cech motorycznych w rozwijającym się organizmie; zdobycie umiejętności wychowania dzieci także poprzez kulturę fizyczną; zdobycie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w przedszkolu; nabycie umiejętności organizowania zajęć pozalekcyjnych, imprez mających na celu propagowanie aktywnych form wypoczynku.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)