Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Studia jednolite magisterskie WEiPO, 3 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Studia jednolite magisterskie WEiPO, 3 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
WNS-SJ-WE-D3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają podstawową wiedzę umożliwiającą rozumienie procesu dydaktycznego, stanowiąc teoretyczną podbudowę dla metodyk szczegółowych i zajęć specjalnościowych z pedagogiki. Celem zajęć w szczególności jest: zapoznanie studenta z dydaktyką jako działem pedagogiki wraz z jej podstawowymi kategoriami pojęciowymi i konceptualizacjami; kształtowanie umiejętności odniesienia teorii do praktyki edukacyjnej z uwzględnieniem realiów szkoły polskiej. Wykład z dydaktyki szkolnej jest zaprojektowany jako pogłębienie i rozszerzenie treści programowych w zakresie zajęć z podstaw dydaktyki ogólnej i kończy się egzaminem.

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JA3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo

- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B1+

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JN3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem jest wyrobienie kompetencji językowo – komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2 ESOKJ

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-JP3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych

tekstów kultury. Rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe.

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JR3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2 ESOKJ

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-M3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studenta do planowania, organizacji i realizacji procesu nauczania matematyki również jako własnego uczenia się.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-PPW3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz wybranych obszarów pedagogiki specjalnej. Skoncentrujemy się przede wszystkim na:

- współczesnym postrzeganiu dziecka i prawidłowości dotyczących jego rozwoju,

- dominujących we współczesnej pedagogice koncepcjach dotyczących edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

- metodach wykorzystywanych na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

- wybranych aspektach diagnozy pedagogicznej oraz pracy dydaktyczno - wychowawczej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-Pe3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma za zadanie przybliżyć słuchaczom zarówno szeroki, uwzględniający rys historyczny, zakres teorii/koncepcji dotyczących zawodu nauczyciela, jak również wyniki wybranych badań odnoszących się do codziennego funkcjonowania przedstawicieli tego zawodu.

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-P3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści programowe:

1. Podstawy teorii estetyki i kultury, jej zastosowanie w edukacji plastycznej dziecka lub ucznia;

2. Wybrane współczesne koncepcje i modele edukacji plastycznej w Polsce i na świecie;

3. Charakterystyczne cechy twórczości dziecięcej w zakresie plastyki, jej osobowe i środowiskowe uwarunkowania;

Strona przedmiotu
WNS-SJ-WE-PK3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z obszaru psychologii klinicznej, ze szczególnym zaakcentowaniem zakresu obejmowanego przez tę dyscyplinę naukową, a także pogłębianiem wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych zagadnień: np. psychologii zdrowia, psychopatologii, pomocy psychologicznej.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)