Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakres specjalnościowy - PSzDTP, 2. semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zakres specjalnościowy - PSzDTP, 2. semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022L
WNS-S2-PSz-DP2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi diagnozowania dla optymalizacji procesu wychowania i kształcenia. Z uwzględnieniem celów szczegółowych: profilaktycznych, terapeutycznych, prognostycznych. W tym również nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej metod diagnozowania, podstawowych technik, umiejętności formułowania pytań diagnostycznych i całościowego ujmowania procesu diagnozy. Przybliżenie roli i zadań diagnozy psychopedagogicznej w pracy opiekuńczej , wychowawczej, terapeutycznej, wychowawczej.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSz-PSp2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają usystematyzowaną wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki specjalnej; współczesnych systemów kształcenia oraz wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSz-R2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy na temat celów, zasad oraz metod stosowanych na zajęciach z terapii pedagogicznej w pracy z uczniem. Student zdobywa umiejętności planowania i prowadzenia działań pedagogicznych związanych ze stymulowaniem i usprawnianiem funkcji psychomotorycznych dziecka w celu wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach w procesie uczenia się, co przyczynia się do eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz usuwania przeszkód adaptacyjnych uczniów w środowisku szkolnym .

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSz-SM2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat pisania pracy magisterskiej w naukach społecznych, a także urzeczywistnianie tej wiedzy w praktyce, czego ukoronowaniem ma być gotowa praca magisterska.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSzTP-TPZKZU2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Oddziaływania terapeutyczno-wychowawcze stosowane wobec uczniów przejawiających zachowania niepożądane i niewłaściwe.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSz-TIK2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest w szczególności praktyczna nauka obsługi programów przydatnych w pracy dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)