Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakres specjalnościowy - PSzDTP, 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zakres specjalnościowy - PSzDTP, 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
WNS-S2-PSz-D1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Egzamin - 0 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają podstawową wiedzę umożliwiającą rozumienie procesu dydaktycznego, stanowiąc teoretyczną podbudowę dla metodyk szczegółowych i zajęć specjalnościowych z pedagogiki. Celem zajęć w szczególności jest: zapoznanie studenta z dydaktyką jako działem pedagogiki wraz z jej podstawowymi kategoriami pojęciowymi i konceptualizacjami; kształtowanie umiejętności odniesienia teorii do praktyki edukacyjnej z uwzględnieniem realiów szkoły polskiej. Wykład z dydaktyki szkolnej jest zaprojektowany jako pogłębienie i rozszerzenie treści programowych w zakresie zajęć z podstaw dydaktyki ogólnej i kończy się egzaminem.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSzK-KJP1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Wykład+ ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kształcenie w zakresie sprawnego, świadomego i celowego posługiwanie się językiem we wszelkich sytuacjach komunikatywnych (mówienia, pisania i czytania).

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSz-SM1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy wprowadzającej w najważniejsze zagadnienia związane z procesem przygotowywania pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PSzDTP-TPWRD1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W szczegółowych celach przedmiotu jest przygotowanie studentów do udzielenia pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz wspomagania rozwoju dziecka Student poznaje przepisy prawne pozwalające na tworzenie różnych form zajęć korekcyjno – kompensacyjnych w przedszkolu, w szkole. Poznaje metody diagnozowania trudności w uczeniu się czytania i pisania, kryteria rozpoznawania dysleksji. Student poznaje skuteczność zastosowania różnych metod profilaktycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy korekcyjno-kompensacyjnej. Uczy się planowania pracy z dzieckiem, we współpracy z zespołem psychologiczno-pedagogicznym w szkole oraz z rodzicami.

Student potrafi rozwiązywać typowe problemy pedagogiczne związane z trudnościami w uczeniu się oraz przewidywać skutki konkretnych działań pedagogicznych; potrafi planować, realizować i oceniać działania pedagogiczne w zakresie terapii pedagogicznej.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)