Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakres specjalnościowy - PRiPS, 4 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zakres specjalnościowy - PRiPS, 4 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
WNS-S2-PRiPS-P4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Praktyki - 50 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki studenckie mają za zadanie umożliwienie bezpośredniego pozyskiwania doświadczeń oraz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dzięki zaangażowaniu w realizowanie praktycznych zadań w miejscu odbywania praktyk. Student obserwuje pracowników placówki i włącza się w wyznaczone mu działania, poznając dzięki temu placówkę, jej wychowanków/osadzonych/klientów oraz pracowników.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRiPS-PROp1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Egzamin - 0 godzin
  • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy o obowiązującym w Polsce prawie rodzinnym i opiekuńczym. W ich toku omawiane są najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRiPS-RPP4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Egzamin - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założenia: wprowadzenie do podstawowych zagadnień z zakresu resocjalizacji penitencjarnej, w tym penitencjarnych programów resocjalizacyjnych, realizowanych w zakładach karnych w Polsce wobec osób skazanych i pozbawionych wolności. Przybliżenie podstawowych metod oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych przez wychowawców wobec osób skazanych.

Cel: Poznanie realizowanych przez służbę więzienną resocjalizacyjnych programów penitencjarnych skierowanych do osób skazanych odbywających bezwzględną karę pozbawienia wolności. Poznanie podstawowych metod oddziaływań w ramach resocjalizacji penitencjarnej, stosowanych przez wychowawców wobec osób osadzonych.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRiPS-SM4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pisania pracy magisterskiej oraz wspieranie ich w tym procesie. Dotyczy to zarówno kwestii merytorycznych związanych z wyborem określonego tematu pracy, jak też zagadnień metodologicznych. Podczas zajęć student omawia z promotorem kwestie dotyczące teoretycznych i badawczych aspektów swojej pracy, konsultuje poszczególne etapy swojego postępowania badawczego, rozbudowuje wiedzę w zakresie pisania tekstów naukowych.

Strona przedmiotu
WNS-S2-PRiPS-SMPR1
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń studenci zapoznają się z założeniami pracy streetworkera z różnymi grupami klientów. Poznają warsztat pracy streetworkera, wymagania stawiane przed nim, charakter jego pracy oraz przykłady różnych organizacji streetworkerskich działających w Polsce i na świecie.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)