Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakres podstawowy - studia I stopnia, 4 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zakres podstawowy - studia I stopnia, 4 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
SJO-S1-PT-JA4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo

- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JN4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem jest wyrobienie kompetencji językowo – komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2 ESOKJ

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JR4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2 ESOKJ

Strona przedmiotu
WNS-S1-P-PS4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Egzamin - 0 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest orientacja w podstawach teoretyczno-metodologicznych; poznanie ram działania pedagoga społecznego; rozumienie związków pedagogiki społecznej z pedagogiką opiekuńczą i pracą socjalną; rozumienie współczesnej roli i zadań pedagogiki społecznej; dostarczenie wiedzy potrzebnej do analizowania zagrożeń rozwoju i wyłączania z życia społecznego; rozumienia idei, form i problemów kształcenia ustawicznego.

Strona przedmiotu
WNS-S1-P-PZPP4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Praktyki - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki zawodowe dające studentowi przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne mają na celu nabycie przez niego doświadczeń w czasie uczestniczenia w działaniach opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Mają na celu konfrontację studenta i jego dotychczasowej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z praktyczną rzeczywistością szkolną i jej wyzwaniami.

Strona przedmiotu
WNS-S1-P-PRO4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu psychologii rozwojowej i osobowości - stadiami rozwojowymi człowieka oraz typami osobowości, kształtowaniem się osobowości w toku rozwojowym oraz zaburzeniami procesów rozwojowych i zaburzeniami osobowości.

Strona przedmiotu
WNS-S1-P-SW4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają wiedzy z zakresu podstawowych pojęć socjologii edukacji, społecznych i kulturowych uwarunkowań edukacji, nierówności społecznych w nauczaniu. Celem zajęć jest w szczególności: przygotowanie słuchaczy do uwzględniania aspektu socjologicznego w przebiegu procesów edukacyjnych; wpływu przeobrażeń, jakie zachodzą we współczesnym świecie na procesy edukacyjne i wychowawcze.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)