Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakres podstawowy - studia I stopnia, 3 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zakres podstawowy - studia I stopnia, 3 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
WNS-S1-P-A3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Andragogika jako nauka dotycząca problematyki edukacji dorosłych. Umożliwia zdobycie wiedzy o człowieku współczesnym, podstawach psychologicznych rozwoju dorosłych, aktywności edukacyjnej ludzi dorosłych w różnych kręgach społecznych, problemach i zagrożeniach ludzi dorosłych. Ponadto dotyczy celów, form i przejawów edukacji dorosłych, zwłaszcza strategii sprzyjających rozwojowi aktywności edukacyjnej człowieka dorosłego.

Strona przedmiotu
WNS-S1-P-HMP3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem wykładu jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy na temat rozwoju myśli pedagogicznej od czasów

starożytnych do drugiej połowy XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny europejskiej w tym zakresie. Celem wykładu

wskazanie na istotne cechy systemów wychowania i kształcenia w poszczególnych epokach historycznych, a także ukazanie związków

myśli pedagogicznej i problematyki edukacyjnej z formami kultury umysłowej w zmiennej rzeczywistości społecznej i cywilizacyjnej.

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JA3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo

- komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B1+

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JN3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem jest wyrobienie kompetencji językowo – komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2 ESOKJ

Strona przedmiotu
SJO-S1-PT-JR3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest wyrobienie kompetencji językowo-komunikacyjnych w zakresie sprawności receptywnych i produktywnych przewidzianych dla poziomu B2 ESOKJ

Strona przedmiotu
WNS-S1-P-MBNS3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom wiedzy na temat podstawowych metod badawczych w naukach społecznych oraz prowadzenia badań naukowych.

Strona przedmiotu
WNS-S1-P-PP3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb medycznych. Sprawne i w miarę kompetentne działanie decyduje o uratowaniu zdrowia i życia człowieka. Wyposażenie w umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej w sytuacjach nagłych.

Strona przedmiotu
WNS-S1-P-PK3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Egzamin - 0 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z obszaru psychologii klinicznej, ze szczególnym zaakcentowaniem zakresu obejmowanego przez tę dyscyplinę naukową, a także pogłębianiem wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych zagadnień: np. psychologii zdrowia, psychopatologii, pomocy psychologicznej.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)