Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakres specjalnościowy - PRiM, 6 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zakres specjalnościowy - PRiM, 6 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
WNS-S1-PRiM-MWR6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Egzamin - 0 godzin
  • Wykład+ ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie rozumienia i posługiwania się pojęciami dot. metodyki oddziaływań wychowawczych ( indywidualnych i grupowych), diagnozowania przyczyn niedostosowania społecznego, podejmowania interwencji profilaktycznych i resocjalizujących, stosowania odpowiednich zasad, metod, technik wychowawczo-resocjalizacyjnych, a także umiejętności kreatywnego myślenia wychowawczego wobec potrzeby kształtowania planów pracy resocjalizacyjnej, opartych na twórczym wykorzystaniu zasobów wychowanków.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-PaS6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Egzamin - 0 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest Zaznajomienie studentów z teoretycznymi podstawami definiowania patologii społecznych. Zapoznanie studentów z podstawową terminologią z zakresu patologii społecznych. Pokazanie we współczesnych społeczeństwach patologii społecznych - wyjaśnienia ich istoty, przyczyn, rozmiarów, społecznych skutków i sposobów zapobiegania tych zjawiskom oraz ograniczania skutków ich występowania. Na zajęciach zostaną przedstawione zarówno kwestie teoretyczne związane z problematyką wykładu, teorie wyjaśniające zjawiska dewiacyjne, jak również rodzaje współcześnie występujących patologii społecznych.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-PKS6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje pracę kuratora sądowego w aspekcie teoretycznym oraz praktycznym poprzez analizę aktów prawnych, literatury z zakresu metodyki pracy, a nadto metod oddziaływań w pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej. Omówione zostaną akty prawne regulujące instytucję kurateli sądowej, zadania, kompetencje oraz prawa i obowiązki kuratora, przebieg aplikacji kuratorskiej i organizacja służby kuratorskiej, a nadto zasady współpracy z instytucjami, między innymi Policją, MOPS i trzecim sektorem (NGO).

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-SD6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie najważniejszych zagadnień merytorycznych i metodologicznych związanych z przygotowaniem przez studentów prac dyplomowych. Część zajęć ma charakter indywidualnych konsultacji.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-TIK6
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest w szczególności praktyczna nauka obsługi programów przydatnych w pracy pedagoga.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)