Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakres specjalnościowy - PRiM, 5 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zakres specjalnościowy - PRiM, 5 semestr
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z
WNS-S1-PRiM-DWPR5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Egzamin - 0 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie do podstawowych założeń z zakresu prewencji patologii i zagrożeń społecznych oraz orientacja w zakresie teorii wsparcia pedagogicznego i pracy resocjalizacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z nieletnimi. Zajęcia poświęcone będą analizowaniu zjawisk społecznych w kontekście pracy pedagogicznej i resocjalizacyjnej, uwzględniającej diagnozowanie problemów patologii społecznej i niedostosowania środowiskowego.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza przypadków, metody eksponujące - film

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-DWPŚ5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Egzamin - 0 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstawowych wiadomości z zakresu diagnostyki i jej znaczenia dla praktyki pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk o charakterze wielokulturowym. Zdobycie umiejętności prowadzenia procedury diagnostycznej celem przeprowadzenia wstępnych prób diagnozowania wybranych obszarów edukacji w populacjach o charakterze wielokulturowym.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-EPR5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Egzamin - 0 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka przedmiotu podejmuje kwestie związane z edukacją w szeroko pojętej perspektywie resocjalizacyjnej. Studenci będą mogli prześledzić konteksty i uwarunkowania edukacyjne każdego z etapów socjalizacji człowieka, by ustalić możliwości i ograniczenia prewencji. W dalszej części zajęć przedstawione zostaną koncepcje edukacji i reedukacji w sytuacji zagrożeń społecznych, nadużyć i dysfunkcji, by finalnie przejść do charakterystyki możliwych działań edukacyjnych wykorzystywanych w procesach resocjalizacji.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-P5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Praktyki - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki zawodowe pozwalają studentom zapoznać się z praktycznym wymiarem pracy w obszarze resocjalizacji i pedagogiki międzykulturowej, zdobywać kolejne doświadczenia i pogłębiać kompetencje, dają im możliwość skonfrontowania swojej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia z rzeczywistością, spotkania się z wychowankami/osadzonymi/klientami oraz z pracownikami placówek i wreszcie pomagają podjąć decyzję odnośnie dalszej drogi kształcenia i pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-PMNS5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są; diagnozie, kryteriom, analizie, etiologii i fazom niedostosowania społecznego. Podjęte zostają również problemy roli pedagogów i instytucji w pracy z osobami społecznie niedostosowanymi. Zajęcia mają charakter praktyczny, związany z tworzeniem diagnozy problemowej osoby niedostosowanej społecznie.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-SD5
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie najważniejszych zagadnień merytorycznych i metodologicznych związanych z przygotowaniem przez studentów prac dyplomowych. Zajęcia w semestrze zimowym są przeinaczone dla wszystkich uczestników, natomiast część zajęć zajęć w semestrze letnim ma charakter indywidualnych konsultacji.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)