Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakres specjalnościowy - PRiM, 4 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zakres specjalnościowy - PRiM, 4 semestr
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
WNS-S1-PRiM-MP4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy (bądź też uporządkowanie z reguły fragmentarycznych wiadomości już posiadanych) na temat dynamiki procesów leżących u podłoża różnych postaci patologii zachowania się, a także ukazanie głównych nurtów współczesnej resocjalizacji oraz sposobów dostosowywania tychże oddziaływań do poszczególnych postaci zaburzeń w zachowaniu się osób niedostosowanych społecznie zarówno w placówkach resocjalizacyjnych jak i w środowisku otwartym..

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-PM4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
  • Egzamin - 0 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom syntetycznej wiedzy z zakresu pedagogiki międzykulturowej. Przede wszystkim wykłady mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi oraz z najważniejszymi obszarami refleksji, charakterystycznymi dla tej dziedziny nauk pedagogicznych.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-PPZ4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Wprowadzenie do przedmiotu – podstawowe zagadnienia

2. Informacje dotyczące trudnej sytuacji w klasie/grupie, natury zjawisk agresji, przemocy, uzależnień w klasie/grupie, rozwiązywania konfliktów

3. Propozycje rozwiązań praktycznych

4. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole/placówce/instytucji/ośrodku

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRADZ-WPCH4
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wskazanie, że chrześcijaństwo jako religia i jako system doktrynalny odegrało ważną rolę w budowaniu kształtu współczesnego wychowania i współczesnej pedagogiki oraz kultury. Ważnym celem jest ukazanie inspiracji chrześcijańskiej w pedagogice i wychowaniu.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)