Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakres specjalnościowy PRiM, 2. semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zakres specjalnościowy PRiM, 2. semestr
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023L
WNS-S1-PRiM-DPR2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu diagnostyki psychopedagogicznej w resocjalizacji. Spotkania synchroniczne prowadzone będą w formie warsztatowej w celu kształtowania podstawowych umiejętności diagnostycznych oraz postawy refleksyjnej wobec możliwych błędów w procesie diagnozy.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-DS2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zostaną zaznajomieni z podstawowymi koncepcjami i teoriami wyjaśniającymi powstawanie zachowań dewiacyjnych. Szczegółowo będą omawiane zjawiska patologiczne – ich geneza, rodzaje, istota, uwarunkowania i dynamika. Scharakteryzowana zostanie rola rodziny, środków masowego przekazu, społeczności lokalnych w powstawaniu i zapobieganiu zachowaniom patologicznym.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-PPR2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są prowadzeniu oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji więziennej. Przedmiot daje rozeznanie w specyfice pracy z osobami pozbawionymi wolności oraz w specyfice i roli pracy wychowawcy. Podjęte zostają również tematy; praw, zasad, celów i systemów wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zagadnienia europejskich reguł więziennych.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-PU2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do tematyki uzależnień z wyszczególnieniem zjawiska i mechanizmów endo- egzogennych w kontekście społecznym i psychologicznym. Problematyka zajęć fokusuje się na charakterystyce poszczególnych form uzależnień ze szczególnym akcentem położonym na objawy, przyczyny i konsekwencje społeczne.

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-PZP2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uwarunkowania prozdrowotne

Umiejętności życiowe - klasyfikacja UNICEF i WHO

Odporność organizmu

Model edukacji zdrowotnej

Koncepcja salutogenezy i resiilience

Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna

Strona przedmiotu
WNS-S1-PRiM-SR2
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
  • Egzamin - 0 godzin
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje systemy resocjalizacyjne (probacyjne) w wybranych krajach, zadania i obowiązki oraz metody pracy służb probacyjnych, a także prawne podstawy ich funkcjonowania.

Strona przedmiotu
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)