Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakres podstawowy - studia II stopnia, 1. semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zakres podstawowy - studia II stopnia, 1. semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2023Z
WNS-S2-P-POg1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest dostarczenie studentom najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, która zdecydowanie wykracza poza podstawy tej dyscypliny w ramach studiów I st. Studenci powinni poznać i zrozumieć, jak intensywnie rozwija się podstawowa wiedza metateoretyczna w naukach pedagogicznych, by umieć ją krytycznie i refleksyjnie odnieść do własnego wykształcenia pedagogicznego i zachodzących zmian w naukach humanistycznych oraz społecznych.

Strona przedmiotu
WNS-S2-P-PS1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest: dostarczenie studentom najnowszej wiedzy z zakresu pedagogiki społecznej; poznanie ram działania pedagoga społecznego; rozumienie związków pedagogiki społecznej z pedagogiką opiekuńczą i pracą socjalną; rozumienie współczesnej roli i zadań pedagogiki społecznej; dostarczenie wiedzy potrzebnej do analizowania zagrożeń rozwoju i wyłączania z życia społecznego; rozumienie idei, form i problemów kształcenia ustawicznego.

Strona przedmiotu
SJO-S2-P-TPJA1

Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają rozwijać kompetencje językowe studentów na poziomie B2+ w aspekcie leksykalnym, gramatycznym i komunikacyjnym, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii w zakresie nauk o wychowaniu. Kryterium doboru tekstów jest ich związek z problematyką wychowawczą oraz źródłowymi dla niej tekstami pedagogicznymi.

Strona przedmiotu
WNS-S2-P-WKFE1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/2023
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Egzamin - 0 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dostarczają syntetycznej wiedzy dotyczącej najważniejszych pojęć i problemów filozofii i etyki integralnej. Ich celem jest wprowadzenie studentów we współczesną problematykę filozoficzną, zapoznanie z najważniejszą metateorią naszych czasów. Zajęcia mają za zadanie wzbudzić pragnienie dalszego zdobywania wiedzy filozoficznej.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)