Chrześcijańska Akademia Teologiczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka WNS-S1-P-KJ6
Reguły punktacji przedmiotu

WNS-S1-PRiM - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
WNS-S1-PRiMp - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (w trybie dla osób pracujących)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
WNS-S1-PRiM
Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
WNS-S1-PRiMp
Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (w trybie dla osób pracujących)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2022L - ...)
2
(2022L - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)