Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Andragogika WNS-S1-P-A3
Reguły punktacji przedmiotu

S1-PRiM - Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-PRiM
Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
2
(2015Z - 2019L)
4
(2020Z - 2021L)
2
(2022Z - ...)
2
(2018Z - 2018L)
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
tel: +48 22 831 95 97 https://chat.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)